Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2010-0014
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Преустройство на учебна сграда Д-3 на Химико-технологичния и металургичен университет – София, за нуждите на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури по техническа спесификация, приложена към документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/11/2010 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   414161   Обявление за обществена поръчка         25.10.2010 г.  25.10.2010 г. 
2   414162   Решение         25.10.2010 г.  25.10.2010 г. 
3   427153   Информация за сключен договор         14.02.2011 г.  17.02.2011 г.