Информация за преписката

Възложител: Френска езикова гимназия /ФЕГ/ "Антоан дьо Сент Екзюпери" - Пловдив
Номер: 02123-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://feg-exupery.com/?l=bg&nav=fprkup/procedurezop
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предмет на поръчката е доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за сградата на ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери”, гр. Пловдив, ул. „Вук Караджич” № 13А за срок от 18 месеца.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   899437   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.03.2019 07.03.2019
2   912136   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.05.2019 17.05.2019