Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2015-0004
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=337
Процедура: Открита процедура
Описание: “Изработка и доставка на униформено облекло за военнослужещи и курсанти по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция 1 – Изработка и доставка на обувки 1.1. Изработка и доставка на обувки за военнослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 1.2. – Изработка и доставка на обувки за курсанти – випускници; Обособена позиция 2 – Изработка и доставка на кожени изделия 2.1. Изработка и доставка на кожени изделия за военнослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 2.2 Изработка и доставка на кожени изделия за курсанти – випускници; Обособена позиция 3 – Изработка и доставка на облекло и украса 3.1. Изработка и доставка на облекло и украса за военнослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 3.2. Изработка и доставка на облекло и украса за курсанти –випускници; Обособена позиция 4 – Изработка и доставка на конфекция 4.1. Изработка и доставка на конфекция за военослужещи от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“; 4.2. Изработка и доставка на конфекция за курсанти – випускници.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/03/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   651313   Решение         27.02.2015 27.02.2015
2   651376   Обявление за обществена поръчка         27.02.2015 27.02.2015
3   667666   Решение         20.05.2015 20.05.2015
4   675522   Информация за сключен договор         02.07.2015 02.07.2015
5   683034   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.08.2015 19.08.2015
6   683039   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.08.2015 19.08.2015
7   683230   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.08.2015 19.08.2015