Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Решение (728767)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 13.04.2016 г. 
Преписка: 00334-2016-0018
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Югозападна: 1. Адм. сграда на Митница Югозападна – ул. „Покровнишко шосе”, гр. Благоевград, общ. Благоевград; 2. Митническо бюро Гоце Делчев – ул. „Панаирски ливади” № 18, общ. Гоце Делчев; 3. Почивна база гр. Банско – ул. „П. Волов” № 2, общ. Банско; 4. Митнически пункт Илинден – МП Илинден, общ. Хаджидимово.

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1