Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2016-0018
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Югозападна: 1. Адм. сграда на Митница Югозападна – ул. „Покровнишко шосе”, гр. Благоевград, общ. Благоевград; 2. Митническо бюро Гоце Делчев – ул. „Панаирски ливади” № 18, общ. Гоце Делчев; 3. Почивна база гр. Банско – ул. „П. Волов” № 2, общ. Банско; 4. Митнически пункт Илинден – МП Илинден, общ. Хаджидимово.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   728767   Решение         13.04.2016 г.  13.04.2016 г. 
2   746184   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2016 г.  26.08.2016 г. 
3   1016480   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.07.2021 г.  09.07.2021 г.