Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9065019 06.06.2017 г.  Детска градина - Червена шапчица, гр. Пловдив - /Старо наименование - - Целодневна детска градина - Червена шапчица, гр. Пловдив/ Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Червената шапчица" - гр. Пловдив, по две обособени позиции: Обособена позиция: №1 Мляко и млечни хранителни продукти Обособена позиция: №2 Месо, месни хранителни продукти, риба и яйца 09.06.2017 г.  16:30 ч.
9065018 06.06.2017 г.  Детска градина - Еделвайс, гр. Пловдив - /Старо наименование - Целодневна детска градина - Еделвайс, гр. Пловдив/ Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Еделвайс" - гр. Пловдив, по две обособени позиции: Обособена позиция: №1 Мляко и млечни хранителни продукти Обособена позиция: №2 Месо, месни хранителни продукти, риба и яйца 06.06.2017 г.  16:30 ч.
9065017 06.06.2017 г.  "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД Услуга по техническо обслужване и ремонт на мотокари и телескопични повдигачи 09.06.2017 г.  23:59 ч.
9065016 06.06.2017 г.  Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА "ДР и ВВЗ"/ „Ремонт на противопожарен пръстен на територията на ПБ „Антон“ към ТД „Държавен резерв“ , гр. София“ 26.06.2017 г.  17:30 ч.
9065015 06.06.2017 г.  Детска градина - Велимира, гр. Пловдив - /Старо наименование - Целодневна детска градина - Велимира, гр. Пловдив/ Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Велимира" - гр. Пловдив, по две обособени позиции: Обособена позиция: №1 Мляко и млечни хранителни продукти Обособена позиция: №2 Месо, месни хранителни продукти, риба и яйца 09.06.2017 г.  16:30 ч.
9065014 06.06.2017 г.  Областна администрация - област Кюстендил Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища на територията на общините Кюстендил и Дупница, обособени в две позиции. Наименование: Позиция №1: община Кюстендил Землище /Местност/: село Драговищица, площ /ха/ - 77; цена – 582 лв./ха с включен ДДС; финансиране 2017г. – 44 814 лв. с включен ДДС. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 37 345 Номер на обособената позиция: 2 Наименование: Позиция №2: община Дупница Землище /Местност/: - село Тополница; площ /ха/ - 51,7 ; цена - - 582 лв. /ха с включен ДДС; финансиране 2017г. – 30089,40 лв. с включен ДДС. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 25 074.5 15.06.2017 г.  17:30 ч.
9065013 06.06.2017 г.  Община Поморие Доставка на строителни материали на територията на община Поморие по обособени позиции за период от дванадесет месеца Обособена позиция 1. Доставка на различни видове и размери добит строителен камък за нуждите на изграждането, ремонта и поддържането на строителните обекти на Община Поморие и Общинско Предприятие „БКСРД”-Поморие Обособена позиция 2. Доставка на пясък за нуждите на изграждането, ремонта и поддържането на строителните обекти на Община Поморие и Общинско Предприятие „БКСРД”-Поморие 13.06.2017 г.  17:00 ч.
9065011 06.06.2017 г.  Медицински университет /МУ/ - Пловдив „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за персонала на Медицински Университет - Пловдив” по обособени позиции“ 09.06.2017 г.  16:00 ч.
9065010 06.06.2017 г.  Областна администрация - област Добрич „Организиране и извършване на водноспасителната дейност през 2017 г. на територията на неохраняемите морски плажове: „Русалка“ („Голям плаж“), община Каварна, област Добрич; “Шабленска тузла-Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община Балчик, област Добрич“. Предмет на поръчката: „Организиране и извършване на водноспасителната дейност през 2017 г. на територията на неохраняемите морски плажове: „Русалка“ („Голям плаж“), община Каварна, област Добрич; “Шабленска тузла-Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община Балчик, област Добрич“. Кратко описание: Водно спасителната дейност следва да се извърши съгласно утвърдената от Министерство на туризма Програма за организацията на водноспасителната дейност за 2017 г. на морски плажове „Русалка“ (Голям плаж), община Каварна, област Добрич; “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, Община Балчик, област Добрич“, която включва осигуряването на стационарни спасителни поста на плажната ивица с най-малко 2 (двама) спасители на всеки пост, единия от който е старши на пост, с работно време от 08:00 ч. до 18:00 ч. всеки ден. Постовете следва да действат и се разпределят както следва: 1.Морски плаж, къмпинг „Русалка“, (Голям плаж), община Каварна, област Добрич, брой постове - 1 (един); 2.Морски плаж, “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич, брой постове - 2 (два); 3.Морски плаж, къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич, брой постове - 1 (един); 4.Морски плаж, „Фиш - фиш нов“, община Балчик, област Добрич“, брой постове - 2 (два); Срокът на обезпечаване на водноспасителната дейност на долупосочените морски плажове е както следва: 1.Морски плаж, къмпинг „Русалка“, (Голям плаж), община Каварна, област Добрич, срок на обезпечаване на водноспасителната дейност: от 01.07.2017 г. до 31.08.2017 г.; 2.Морски плаж, “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич, срок на обезпечаване на водноспасителната дейност: от 01.07.2017 г. до 31.08.2017 г.; 3.Морски плаж, къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич, срок на обезпечаване на водноспасителната дейност от 01.07.2017 г. до 31.08.2017 г.; 4.Морски плаж, „Фиш - фиш нов“, община Балчик, област Добрич“, срок на обезпечаване на водноспасителната дейност: от 01.07.2017 г. до 15.09.2017 г. Място на извършване: Територията на плажната ивица (брега) на морски плажове: „Русалка“(„Голям плаж“), община Каварна, област Добрич; “Шабленска тузла-Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община Балчик, област Добрич. 09.06.2017 г.  17:30 ч.
9065009 06.06.2017 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Ловеч Доставка на медикаменти - лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП -Ловеч 14.06.2017 г.  16:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 3226 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)