Информация за преписката

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна /Предишно - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна/
Номер: 00502-2020-0010
Адрес на профила на купувача: https://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36
Процедура: Публично състезание
Описание: Възложителят предвижда сключване на Рамково споразумение, в което са определени общите условия за възлагане - срока на негово действие, максималната рамкова цена за изпълнение на дейностите, максималните единични цени по видове строително-ремонтни работи, предмета на възлагане, основните общи права и задължения на страните, реда за сключване на конкретните договори. Рамковото споразумение ще бъде сключено въз основа на резултатите от провеждането на настоящата процедура, с лицата, определени за потенциални Изпълнители.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 10:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983837   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983852   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   996577   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.10.2020 г.  09.10.2020 г. 
4   996598   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.10.2020 г.  09.10.2020 г. 
5   996599   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.10.2020 г.  09.10.2020 г. 
6   999865   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.11.2020 г.  16.11.2020 г. 
7   999868   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.11.2020 г.  16.11.2020 г. 
8   1000336   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.11.2020 г.  23.11.2020 г. 
9   1008041   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.02.2021 г.  22.02.2021 г. 
10   1008304   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.02.2021 г.  25.02.2021 г. 
11   1009013   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2021 г.  10.03.2021 г. 
12   1009614   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.03.2021 г.  18.03.2021 г. 
13   1009615   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.03.2021 г.  18.03.2021 г. 
14   1009617   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.03.2021 г.  18.03.2021 г. 
15   1012690   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2021 г.  14.05.2021 г. 
16   1014289   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.06.2021 г.  08.06.2021 г. 
17   1014298   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.06.2021 г.  08.06.2021 г. 
18   1014305   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.06.2021 г.  08.06.2021 г. 
19   1014308   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.06.2021 г.  08.06.2021 г. 
20   1016746   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.07.2021 г.  14.07.2021 г. 
21   1018086   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.08.2021 г.  05.08.2021 г. 
22   1018096   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.08.2021 г.  05.08.2021 г. 
23   1020322   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.09.2021 г.  10.09.2021 г. 
24   1022027   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.10.2021 г.  14.10.2021 г. 
25   1022028   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.10.2021 г.  14.10.2021 г. 
26   1022039   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.10.2021 г.  14.10.2021 г. 
27   1022040   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.10.2021 г.  15.10.2021 г. 
28   1023872   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.11.2021 г.  18.11.2021 г. 
29   1023873   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.11.2021 г.  18.11.2021 г. 
30   1026258   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
31   1030826   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.02.2022 г.  25.02.2022 г. 
32   1032602   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.04.2022 г.  01.04.2022 г. 
33   1032603   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         01.04.2022 г.  01.04.2022 г. 
34   1032604   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.04.2022 г.  01.04.2022 г. 
35   1032608   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.04.2022 г.  01.04.2022 г. 
36   1034443   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.05.2022 г.  25.05.2022 г. 
37   1035730   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.06.2022 г.  29.06.2022 г. 
38   1036373   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.07.2022 г.  19.07.2022 г. 
39   1037550   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.09.2022 г.  05.09.2022 г.