Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2020-0011
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-4/
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С "Сърдечно - съдова система", посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в Електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2020 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983504   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   983507   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1007720   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.02.2021 г.  22.02.2021 г. 
4   1009903   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.03.2021 г.  26.03.2021 г. 
5   1009992   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.03.2021 г.  29.03.2021 г. 
6   1010089   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.03.2021 г.  29.03.2021 г. 
7   1010100   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.03.2021 г.  29.03.2021 г. 
8   1010118   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.03.2021 г.  29.03.2021 г. 
9   1010228   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.03.2021 г.  01.04.2021 г. 
10   1010314   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.03.2021 г.  02.04.2021 г. 
11   1010348   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.03.2021 г.  02.04.2021 г. 
12   1010439   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.04.2021 г.  05.04.2021 г. 
13   1010457   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.04.2021 г.  05.04.2021 г. 
14   1010461   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.04.2021 г.  05.04.2021 г. 
15   1010463   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.04.2021 г.  05.04.2021 г. 
16   1010533   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.04.2021 г.  07.04.2021 г. 
17   1010737   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.04.2021 г.  12.04.2021 г. 
18   1010935   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.04.2021 г.  12.04.2021 г. 
19   1010995   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.04.2021 г.  15.04.2021 г. 
20   1010998   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.04.2021 г.  15.04.2021 г. 
21   1011222   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.04.2021 г.  19.04.2021 г. 
22   1011227   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.04.2021 г.  19.04.2021 г. 
23   1011277   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.04.2021 г.  19.04.2021 г. 
24   1011285   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.04.2021 г.  19.04.2021 г. 
25   1011287   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.04.2021 г.  19.04.2021 г. 
26   1011492   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2021 г.  23.04.2021 г. 
27   1011521   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2021 г.  23.04.2021 г. 
28   1011522   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2021 г.  23.04.2021 г. 
29   1011523   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2021 г.  23.04.2021 г. 
30   1011524   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2021 г.  23.04.2021 г. 
31   1011525   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2021 г.  23.04.2021 г. 
32   1011526   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2021 г.  23.04.2021 г. 
33   1011527   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2021 г.  23.04.2021 г. 
34   1011528   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2021 г.  23.04.2021 г. 
35   1011529   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2021 г.  23.04.2021 г. 
36   1011579   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
37   1011754   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
38   1011780   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
39   1011911   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.04.2021 г.  29.04.2021 г. 
40   1011913   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.04.2021 г.  29.04.2021 г. 
41   1011946   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.04.2021 г.  29.04.2021 г. 
42   1011947   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.04.2021 г.  29.04.2021 г. 
43   1012105   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.04.2021 г.  03.05.2021 г. 
44   1012132   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.04.2021 г.  03.05.2021 г. 
45   1012135   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.04.2021 г.  03.05.2021 г. 
46   1012233   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
47   1012249   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
48   1012251   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
49   1012554   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
50   1012671   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
51   1012706   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
52   1012737   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
53   1012801   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.05.2021 г.  20.05.2021 г. 
54   1012812   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.05.2021 г.  20.05.2021 г. 
55   1012911   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2021 г.  21.05.2021 г. 
56   1012917   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2021 г.  21.05.2021 г. 
57   1012928   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2021 г.  21.05.2021 г. 
58   1012935   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2021 г.  21.05.2021 г. 
59   1013111   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.05.2021 г.  25.05.2021 г. 
60   1013386   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  28.05.2021 г. 
61   1013387   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  28.05.2021 г. 
62   1013413   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
63   1013427   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
64   1013554   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
65   1013559   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
66   1013569   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
67   1013608   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
68   1013669   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
69   1013670   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
70   1013720   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2021 г.  03.06.2021 г. 
71   1013777   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2021 г.  03.06.2021 г. 
72   1013785   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2021 г.  03.06.2021 г. 
73   1013818   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2021 г.  03.06.2021 г. 
74   1013819   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2021 г.  03.06.2021 г. 
75   1013834   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2021 г.  03.06.2021 г. 
76   1013877   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2021 г.  04.06.2021 г. 
77   1013904   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2021 г.  04.06.2021 г. 
78   1013922   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.06.2021 г.  04.06.2021 г. 
79   1013979   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
80   1013980   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
81   1014107   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
82   1014117   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
83   1014122   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
84   1014126   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
85   1014127   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
86   1014257   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2021 г.  11.06.2021 г. 
87   1014261   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2021 г.  11.06.2021 г. 
88   1014280   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2021 г.  11.06.2021 г. 
89   1014393   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
90   1014399   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
91   1014415   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
92   1014419   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
93   1014657   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.06.2021 г.  18.06.2021 г. 
94   1014704   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.06.2021 г.  18.06.2021 г. 
95   1014720   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.06.2021 г.  18.06.2021 г. 
96   1014965   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.06.2021 г.  24.06.2021 г. 
97   1014966   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.06.2021 г.  24.06.2021 г. 
98   1015126   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
99   1015129   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
100   1015204   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
101   1015205   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
102   1015252   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
103   1015725   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2021 г.  01.07.2021 г. 
104   1015726   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2021 г.  01.07.2021 г. 
105   1015850   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.06.2021 г.  02.07.2021 г. 
106   1015865   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.06.2021 г.  02.07.2021 г. 
107   1015999   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
108   1016000   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
109   1016210   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
110   1016212   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
111   1016213   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
112   1016331   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
113   1016339   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
114   1016385   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
115   1016392   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
116   1016417   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
117   1016486   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
118   1016487   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
119   1016626   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.07.2021 г.  15.07.2021 г. 
120   1016675   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.07.2021 г.  16.07.2021 г. 
121   1016676   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.07.2021 г.  16.07.2021 г. 
122   1016842   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
123   1016917   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2021 г.  20.07.2021 г. 
124   1016918   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2021 г.  20.07.2021 г. 
125   1016921   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2021 г.  20.07.2021 г. 
126   1017064   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.07.2021 г.  22.07.2021 г. 
127   1017089   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2021 г.  22.07.2021 г. 
128   1017092   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2021 г.  22.07.2021 г. 
129   1017138   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2021 г.  23.07.2021 г. 
130   1017146   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2021 г.  23.07.2021 г. 
131   1017160   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2021 г.  23.07.2021 г. 
132   1017173   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.07.2021 г.  23.07.2021 г. 
133   1017175   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.07.2021 г.  23.07.2021 г. 
134   1017311   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
135   1017312   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
136   1017313   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
137   1017314   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
138   1017315   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
139   1017377   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
140   1017379   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
141   1017380   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
142   1017383   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
143   1017404   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2021 г.  28.07.2021 г. 
144   1017408   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2021 г.  28.07.2021 г. 
145   1017409   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2021 г.  28.07.2021 г. 
146   1017495   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
147   1017496   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
148   1017497   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
149   1017518   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
150   1017572   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
151   1017574   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
152   1017612   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
153   1017711   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
154   1017713   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
155   1017738   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
156   1017743   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
157   1017825   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2021 г.  04.08.2021 г. 
158   1017826   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2021 г.  04.08.2021 г. 
159   1017868   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2021 г.  05.08.2021 г. 
160   1017924   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2021 г.  06.08.2021 г. 
161   1017926   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2021 г.  06.08.2021 г. 
162   1017989   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2021 г.  06.08.2021 г. 
163   1018145   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
164   1018146   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
165   1018162   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
166   1018211   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
167   1018392   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.08.2021 г.  13.08.2021 г. 
168   1018394   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.08.2021 г.  13.08.2021 г. 
169   1018457   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
170   1018495   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
171   1018549   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
172   1018923   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
173   1018934   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
174   1019016   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
175   1019017   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
176   1019122   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
177   1019176   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.08.2021 г.  26.08.2021 г. 
178   1019228   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2021 г.  27.08.2021 г. 
179   1019234   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2021 г.  27.08.2021 г. 
180   1019320   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2021 г.  27.08.2021 г. 
181   1019400   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.08.2021 г.  30.08.2021 г. 
182   1019477   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.08.2021 г.  30.08.2021 г. 
183   1019481   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.08.2021 г.  30.08.2021 г. 
184   1019637   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2021 г.  02.09.2021 г. 
185   1019663   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.08.2021 г.  02.09.2021 г. 
186   1019874   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
187   1019875   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
188   1019928   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
189   1019929   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
190   1020035   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
191   1020117   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.09.2021 г.  10.09.2021 г. 
192   1020138   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
193   1020139   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
194   1020319   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
195   1020329   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
196   1020664   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.09.2021 г.  20.09.2021 г. 
197   1020998   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.09.2021 г.  27.09.2021 г. 
198   1021103   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.09.2021 г.  30.09.2021 г. 
199   1021104   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.09.2021 г.  30.09.2021 г. 
200   1021397   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.10.2021 г.  04.10.2021 г. 
201   1021435   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2021 г.  04.10.2021 г. 
202   1021439   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2021 г.  04.10.2021 г. 
203   1021495   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.10.2021 г.  07.10.2021 г. 
204   1021500   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.10.2021 г.  07.10.2021 г. 
205   1021566   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2021 г.  08.10.2021 г. 
206   1021567   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2021 г.  08.10.2021 г. 
207   1021578   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2021 г.  08.10.2021 г. 
208   1021739   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.10.2021 г.  11.10.2021 г. 
209   1021746   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.10.2021 г.  11.10.2021 г. 
210   1021855   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.10.2021 г.  14.10.2021 г. 
211   1021976   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
212   1022060   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
213   1022061   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
214   1022135   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
215   1022172   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.10.2021 г.  21.10.2021 г. 
216   1022180   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.10.2021 г.  21.10.2021 г. 
217   1022181   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.10.2021 г.  21.10.2021 г. 
218   1022182   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.10.2021 г.  21.10.2021 г. 
219   1022285   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.10.2021 г.  22.10.2021 г. 
220   1022326   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.10.2021 г.  22.10.2021 г. 
221   1022328   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.10.2021 г.  22.10.2021 г. 
222   1022645   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.10.2021 г.  29.10.2021 г. 
223   1022646   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.10.2021 г.  29.10.2021 г. 
224   1022714   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.10.2021 г.  29.10.2021 г. 
225   1022917   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.11.2021 г.  04.11.2021 г. 
226   1023202   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.11.2021 г.  08.11.2021 г. 
227   1023209   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.11.2021 г.  08.11.2021 г. 
228   1023750   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2021 г.  19.11.2021 г. 
229   1023751   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2021 г.  19.11.2021 г. 
230   1023851   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.11.2021 г.  22.11.2021 г. 
231   1024078   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2021 г.  26.11.2021 г. 
232   1024091   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2021 г.  26.11.2021 г. 
233   1024092   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2021 г.  26.11.2021 г. 
234   1024150   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.11.2021 г.  29.11.2021 г. 
235   1024192   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.11.2021 г.  29.11.2021 г. 
236   1024222   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.11.2021 г.  29.11.2021 г. 
237   1024223   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.11.2021 г.  29.11.2021 г. 
238   1024638   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2021 г.  06.12.2021 г. 
239   1024641   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2021 г.  06.12.2021 г. 
240   1025233   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.12.2021 г.  20.12.2021 г. 
241   1025234   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.12.2021 г.  15.12.2021 г. 
242   1025235   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.12.2021 г.  20.12.2021 г. 
243   1025381   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.12.2021 г.  20.12.2021 г. 
244   1025382   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.12.2021 г.  20.12.2021 г. 
245   1025801   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.12.2021 г.  03.01.2022 г. 
246   1025802   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.12.2021 г.  03.01.2022 г. 
247   1025953   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
248   1025955   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
249   1025978   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
250   1025988   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
251   1025989   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
252   1025990   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
253   1025991   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
254   1025992   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
255   1025993   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
256   1025994   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
257   1025995   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
258   1025996   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
259   1026011   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
260   1026013   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
261   1026019   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
262   1026022   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
263   1026026   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
264   1026029   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
265   1026030   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
266   1026031   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
267   1026035   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
268   1026205   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
269   1026208   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
270   1026220   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
271   1026223   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
272   1026228   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
273   1026237   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
274   1026299   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
275   1026301   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
276   1026303   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
277   1026304   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
278   1026305   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
279   1026404   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
280   1026407   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
281   1026408   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
282   1026409   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
283   1026412   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
284   1026413   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
285   1026415   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
286   1026416   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
287   1026417   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
288   1026418   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
289   1026419   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
290   1026425   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
291   1026435   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
292   1026436   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
293   1026437   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  11.01.2022 г. 
294   1026486   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
295   1026487   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
296   1026490   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
297   1026491   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
298   1026492   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
299   1026493   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
300   1026494   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
301   1026607   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
302   1026609   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
303   1026610   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
304   1026612   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
305   1026613   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
306   1026614   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
307   1026615   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
308   1026699   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
309   1026700   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
310   1026701   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
311   1026800   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
312   1026822   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
313   1026873   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
314   1026874   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
315   1026875   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
316   1026877   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
317   1026878   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
318   1026881   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
319   1026882   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
320   1026897   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
321   1026899   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
322   1026901   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
323   1026905   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
324   1026906   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
325   1026907   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
326   1026953   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
327   1026954   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
328   1027050   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
329   1027053   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
330   1027056   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
331   1027060   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
332   1027063   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
333   1027064   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
334   1027065   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
335   1027066   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
336   1027067   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
337   1027213   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
338   1027220   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
339   1027231   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
340   1027232   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
341   1027233   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
342   1027236   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
343   1027237   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
344   1027238   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
345   1027292   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
346   1027293   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
347   1027296   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
348   1027333   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
349   1027334   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
350   1027335   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
351   1027338   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
352   1027340   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
353   1027388   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
354   1027390   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
355   1027400   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
356   1027403   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
357   1027404   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
358   1027405   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
359   1027406   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
360   1027407   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
361   1027408   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
362   1027418   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
363   1027420   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
364   1027421   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
365   1027422   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
366   1027423   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
367   1027424   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
368   1027425   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
369   1027426   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
370   1027427   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
371   1027428   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
372   1027429   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
373   1027435   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
374   1027441   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
375   1027455   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
376   1027463   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
377   1027466   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
378   1027535   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
379   1027537   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
380   1027540   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
381   1027549   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
382   1027550   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
383   1027551   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
384   1027552   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
385   1027558   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
386   1027559   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
387   1027561   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
388   1027562   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
389   1027563   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
390   1027601   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
391   1027603   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
392   1027605   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
393   1027609   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
394   1027610   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
395   1027727   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
396   1027740   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
397   1027743   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
398   1027744   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
399   1027745   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
400   1027746   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
401   1027747   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
402   1027805   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
403   1027807   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
404   1027808   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
405   1027812   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
406   1027814   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
407   1027816   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
408   1027831   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
409   1027849   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
410   1027855   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
411   1027866   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
412   1027867   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
413   1027868   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
414   1027873   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
415   1027875   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
416   1027892   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
417   1027894   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
418   1027907   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
419   1027938   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
420   1027939   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
421   1027950   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
422   1027952   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
423   1027960   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
424   1028021   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
425   1028028   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
426   1028029   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
427   1028030   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
428   1028032   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
429   1028035   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
430   1028040   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
431   1028042   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
432   1028044   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
433   1028062   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
434   1028064   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
435   1028074   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
436   1028085   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
437   1028115   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
438   1028130   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
439   1028132   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
440   1028133   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
441   1028138   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
442   1028139   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
443   1028173   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
444   1028175   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
445   1028186   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
446   1028190   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
447   1028237   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
448   1028238   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
449   1028239   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
450   1028240   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
451   1028241   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
452   1028242   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
453   1028328   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
454   1028329   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
455   1028331   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
456   1028358   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
457   1028360   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
458   1028367   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
459   1028373   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
460   1028381   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
461   1028384   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
462   1028388   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
463   1028390   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
464   1028393   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
465   1028395   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
466   1028399   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
467   1028401   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
468   1028403   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
469   1028404   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
470   1028409   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
471   1028411   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
472   1028412   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
473   1028414   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
474   1028434   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
475   1028435   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
476   1028440   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
477   1028464   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
478   1028470   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
479   1028472   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
480   1028474   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
481   1028476   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
482   1028477   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
483   1028481   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
484   1028484   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
485   1028526   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
486   1028527   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
487   1028528   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
488   1028529   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
489   1028574   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
490   1028577   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
491   1028579   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
492   1028582   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
493   1028583   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
494   1028589   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
495   1028593   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
496   1028595   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
497   1028597   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
498   1028598   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
499   1028599   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
500   1028604   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
501   1028606   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
502   1028608   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
503   1028609   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
504   1028611   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
505   1028676   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
506   1028684   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
507   1028686   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
508   1028687   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
509   1028696   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
510   1028697   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
511   1028698   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
512   1028699   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
513   1028700   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
514   1028701   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
515   1028702   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
516   1028743   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
517   1028772   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
518   1028773   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
519   1028791   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
520   1028798   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
521   1028869   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
522   1028887   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
523   1028893   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
524   1028895   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
525   1028910   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
526   1028923   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
527   1028927   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
528   1028938   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
529   1028940   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
530   1028941   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
531   1028957   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
532   1028958   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
533   1028959   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
534   1028960   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
535   1029004   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
536   1029008   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
537   1029016   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
538   1029019   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
539   1029023   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
540   1029029   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
541   1029031   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
542   1029033   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
543   1029036   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
544   1029037   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
545   1029041   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
546   1029042   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
547   1029048   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
548   1029050   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
549   1029092   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
550   1029094   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
551   1029095   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
552   1029101   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
553   1029104   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
554   1029109   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
555   1029113   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
556   1029119   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
557   1029124   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
558   1029133   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
559   1029136   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
560   1029137   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
561   1029141   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
562   1029142   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
563   1029144   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
564   1029145   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
565   1029149   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
566   1029152   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
567   1029154   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
568   1029174   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
569   1029249   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
570   1029250   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
571   1029253   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
572   1029254   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
573   1029255   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
574   1029256   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
575   1029287   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
576   1029310   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
577   1029341   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
578   1029345   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
579   1029357   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
580   1029408   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.02.2022 г.  03.02.2022 г. 
581   1029409   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.02.2022 г.  03.02.2022 г. 
582   1029410   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.02.2022 г.  03.02.2022 г. 
583   1029411   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.02.2022 г.  03.02.2022 г. 
584   1029412   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.02.2022 г.  03.02.2022 г. 
585   1029416   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.02.2022 г.  03.02.2022 г. 
586   1029729   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г. 
587   1029730   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г. 
588   1029777   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г. 
589   1029778   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г. 
590   1029857   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2022 г.  10.02.2022 г. 
591   1029858   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2022 г.  10.02.2022 г. 
592   1029945   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
593   1029947   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
594   1029975   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
595   1030015   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.02.2022 г.  14.02.2022 г. 
596   1030016   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.02.2022 г.  14.02.2022 г. 
597   1030140   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2022 г.  16.02.2022 г. 
598   1030147   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2022 г.  16.02.2022 г. 
599   1030464   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.02.2022 г.  18.02.2022 г. 
600   1030469   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.02.2022 г.  18.02.2022 г. 
601   1030470   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.02.2022 г.  18.02.2022 г. 
602   1030475   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.02.2022 г.  18.02.2022 г. 
603   1030564   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
604   1030565   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
605   1030566   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
606   1030567   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
607   1030586   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.02.2022 г.  24.02.2022 г. 
608   1030623   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  22.02.2022 г. 
609   1030624   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  22.02.2022 г. 
610   1030625   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  22.02.2022 г. 
611   1030707   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  23.02.2022 г. 
612   1030769   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.02.2022 г.  28.02.2022 г. 
613   1030896   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.02.2022 г.  01.03.2022 г. 
614   1030897   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.02.2022 г.  01.03.2022 г. 
615   1030929   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
616   1030930   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
617   1030946   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
618   1030948   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
619   1031000   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
620   1031001   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
621   1031002   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
622   1031013   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
623   1031055   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
624   1031056   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
625   1031107   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
626   1031172   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
627   1031174   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
628   1031175   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
629   1031185   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
630   1031190   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
631   1031215   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
632   1031216   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
633   1031229   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
634   1031283   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2022 г.  08.03.2022 г. 
635   1031309   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2022 г.  08.03.2022 г. 
636   1031374   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
637   1031375   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
638   1031377   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
639   1031385   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
640   1031386   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
641   1031471   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
642   1031478   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
643   1031488   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2022 г.  11.03.2022 г. 
644   1031744   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
645   1031756   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
646   1031757   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
647   1031761   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
648   1031765   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
649   1031769   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
650   1031770   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
651   1031772   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
652   1031773   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
653   1031812   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
654   1031935   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
655   1031979   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
656   1031981   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
657   1031988   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
658   1031994   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
659   1031995   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
660   1031997   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
661   1032001   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
662   1032003   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
663   1032004   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
664   1032014   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
665   1032015   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
666   1032016   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  22.03.2022 г. 
667   1032040   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
668   1032041   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
669   1032042   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
670   1032043   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
671   1032044   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
672   1032045   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
673   1032046   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
674   1032268   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.03.2022 г.  24.03.2022 г. 
675   1032326   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
676   1032468   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.03.2022 г.  29.03.2022 г. 
677   1032834   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2022 г.  07.04.2022 г. 
678   1033013   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.04.2022 г.  13.04.2022 г. 
679   1033089   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
680   1033090   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
681   1033091   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
682   1033099   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
683   1033126   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
684   1033127   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
685   1033138   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
686   1033147   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
687   1033148   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
688   1033159   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
689   1033443   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2022 г.  26.04.2022 г. 
690   1033686   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.05.2022 г.  04.05.2022 г. 
691   1033899   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.05.2022 г.  11.05.2022 г. 
692   1034027   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.05.2022 г.  16.05.2022 г. 
693   1034803   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.06.2022 г.  01.06.2022 г. 
694   1035302   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.06.2022 г.  16.06.2022 г. 
695   1035305   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.06.2022 г.  16.06.2022 г. 
696   1035941   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2022 г.  05.07.2022 г. 
697   1035942   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2022 г.  05.07.2022 г. 
698   1035943   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2022 г.  05.07.2022 г. 
699   1035944   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2022 г.  05.07.2022 г. 
700   1035945   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2022 г.  05.07.2022 г. 
701   1035946   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2022 г.  05.07.2022 г. 
702   1035947   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2022 г.  05.07.2022 г. 
703   1035948   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2022 г.  05.07.2022 г. 
704   1036504   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.07.2022 г.  22.07.2022 г. 
705   1036771   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2022 г.  03.08.2022 г. 
706   1036772   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2022 г.  03.08.2022 г. 
707   1036774   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2022 г.  03.08.2022 г. 
708   1036775   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2022 г.  03.08.2022 г. 
709   1036777   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2022 г.  03.08.2022 г. 
710   1037318   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.08.2022 г.  25.08.2022 г. 
711   1038016   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г. 
712   1038018   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г. 
713   1038021   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г. 
714   1038022   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г. 
715   1038023   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г. 
716   1038024   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г. 
717   1038025   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г. 
718   1038026   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г. 
719   1038027   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г. 
720   1038028   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г. 
721   1040468   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.12.2022 г.  23.12.2022 г. 
722   1040767   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
723   1040774   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
724   1040775   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
725   1040778   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г.