Информация за преписката

Възложител: Община Угърчин
Номер: 00340-2020-0004
Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Ugarchin
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на поръчката включва поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Угърчин, републиканска пътна мрежа в границите на града (ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Плевен”) и улична мрежа на територията на населените места от община Угърчин (град Угърчин, с. Кирчево, с. Лесидрен, с. Микре, с. Голец, с. Сопот, с. Славщица, с. Драгана, с. Орляне, с. Катунец и с. Каленик) чрез отстраняване на снежната покривка, навети преспи и образувана ледена кора върху пътното платно. В случаите, когато са се образували тънки заледявания и уплътняване на снежната покривка, които е невъзможно да бъдат отстранени с почистващата техника, съответните участъци или пътища се обезопасяват срещу хлъзгане с опесъчаване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983475   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   983479   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   996943   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.10.2020 г.  16.10.2020 г.