Информация за преписката

Възложител: Община Сливница
Номер: 00846-2020-0006
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/slivnitsa-535/proceduri-20-2-zop/a2-0006395.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящия проект е само реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа град Сливница. Предмет на този проект е «Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на гр. Сливница, община Сливница - II етап по ул. „Неделище“, ул. „Мир“, ул. „Тодор Г. Влайков“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Ален мак“, ул. Атанас Узунов“, ул. „Панайот Хитов“, ул. Ген. Гурко“ и ул. „Цар Симеон Велики“ – северен участък“» Новопроектираната мрежа предмет на реконструкцията на град Сливница е 6040,95м, от които 3906,94м са предмет на този проект-етап II, по ул. „Неделище“, ул. „Мир“, ул. „Тодор Г. Влайков“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Ален мак“, ул. Атанас Узунов“, ул. „Панайот Хитов“, ул. Ген. Гурко“ и ул. „Цар Симеон Велики“ – северен участък“. Водопроводът ще се положи в пътното платно на разстояние от бордюра 1,00м, при ширина на пътното платно 5.00м, а при ширина под 5.00м - 0.55м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983033   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983106   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г.