Информация за преписката

Възложител: Община Пловдив - Район "Западен"
Номер: 01770-2020-0002
Адрес на профила на купувача: http://zapaden.plovdiv.bg/?p=11890
Процедура: Публично състезание
Описание: „Ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки на територията на Район "Западен" – Община Пловдив.“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982797   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982800   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   992685   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.08.2020 г.  28.08.2020 г.