Информация за преписката

Възложител: Община Криводол
Номер: 00671-2020-0004
Адрес на профила на купувача: https://www.krivodol.com/bg/obshtestveni-porachki/
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата обществена поръчка обхваща строителни работи, предвиждащи изпълнение на следните дейности в обхват: подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени и топлинно изолиране на покрив на сградата на общинска администрация на община Криводол в гр. Криводол, както и съпътстващи строително – монтажни работи, свързани с посочените дейности.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982620   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982653   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   1000221   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.11.2020 г.  19.11.2020 г.