Информация за преписката

Възложител: Община Любимец
Номер: 00604-2020-0007
Адрес на профила на купувача: http://46.47.84.64/procurement/list/9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1
Процедура: Публично състезание
Описание: В предметния обхват на възлагане с обществената поръчка е включено изпълнението на строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и изграждане на дневен център за стари хора. Строително-монтажните работи в сградата, включени в проекта, предвиждат ремонт на покривна конструкция, покриване с керемиди върху дъсчена обшивка, монтаж на водосборни казанчета, олук и водосточни тръби, подмяна на прозорци и врати, ремонт на подове с полагане на теракот и гранитогрес, ремонт на стени и таван, изграждане на навес от метална конструкция с дървен покрив, реконструкция на водопроводната и канализационната инсталации в съществуващата част на сградата и направа на нова водопроводна и канализационна инсталации, изграждане на отоплителна инсталация с алуминиеви радиатори, изграждане на електрическа инсталация включваща в себе си изграждане на осветление, контакти, разпределителни табла, свързващи кабели и мълниезащита.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982721   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982723   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   991540   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.08.2020 г.  20.08.2020 г. 
4   1033361   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         21.04.2022 г.  21.04.2022 г. 
5   1034980   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         06.06.2022 г.  06.06.2022 г.