Информация за преписката

Възложител: Община Панагюрище
Номер: 00564-2020-0014
Адрес на профила на купувача: https://panagyurishte.nit.bg/proczeduri-po-zop/14-11.06.2020-g.-inzhenering-pozharna-i-policziya/
Процедура: Публично състезание
Описание: С настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ с РЗП на Административна сграда - 3 248.33 м2 и РЗП на Сграда – гаражи - 217,19 м2 . Предвижда се извършване на следните СМР: ремонт по укрепване и саниране на конструктивни елементи; възстановяване на вътрешната мазилка; ремонт на настилки и облицовки от теракот и фаянс на санитарни възли и бани; подмяна и ремонт на съществуващи подови настилки; боядисване на стени и тавани; ремонт на металните обшивки, улуци и водосточни тръби на покривите и подмяна на LT ламарината на гаражите; подмяна на: открита хоризонтална водопроводна инсталация, сградното водопроводно отклонение, хоризонталната сградна канализация и сградните канализационни отклонения; инсталиране..прод. в раздел VI.3)
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2020 18:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982514   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982517   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   1000270   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.11.2020 г.  20.11.2020 г. 
4   1000463   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         24.11.2020 г.  24.11.2020 г. 
5   1032975   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.04.2022 г.  12.04.2022 г.