Информация за преписката

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/
Номер: 00015-2020-0017
Адрес на профила на купувача: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/documentproc.php?procnumber=62-178-20
Процедура: Публично състезание
Описание: Поетапна подмяна на амортизирани стъклопластови и базалтирани напорни сгуроизвозни тръбопроводи с нови стоманени тръби с диаметър ?630 и дебелина на стената 10мм от стомана Ст3/S235/ и Ст20/S265/, в участъци от сгуропроводи 1С; 1В; 2В и естакада с обща дължина 5200 м., съгласно техническа спецификация от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982216   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
2   982218   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
3   997229   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         15.10.2020 г.  15.10.2020 г.