Информация за преписката

Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД//
Номер: 00609-2020-0030
Адрес на профила на купувача: https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha
Процедура:
Описание: Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Варна; Обособена позиция № 2: Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Щумен и Търговище; Обособена позиция № 3: Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово; Обособена позиция № 4: Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Добрич и Силистра; Обособена позиция № 5: Заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД на територията на РОЦ Русе и Разград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/08/2020 18:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981966   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   981968   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   988757   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     24.07.2020 г.  27.07.2020 г. 
4   996940   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     13.10.2020 г.  16.10.2020 г. 
5   1005058   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     18.01.2021 г.  21.01.2021 г.