Информация за преписката

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД
Номер: 00026-2020-0016
Адрес на профила на купувача: http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-obshtestveni-poruchki-new/1364-20ip-v50a005
Процедура: Публично състезание
Описание: Поръчката обхваща изграждане на оптична свързаност между ПАВЕЦ "Белмекен" и ВЕЦ "Сестримо".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979641   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
2   979642   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
3   997215   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         15.10.2020 г.  15.10.2020 г. 
4   1007270   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2021 г.  11.02.2021 г.