Информация за преписката

Възложител: Община Вълчи дол
Номер: 00160-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://77.85.203.20:1180/ZopView.aspx?DosieID=193
Процедура: Публично състезание
Описание: Проектът предвижда да бъдат извършени ремонтни дейности – основен ремонт и реконструкция на сградата на СУ „Васил Левски“, включващи строително – монтажни работи обхванати в етап I, както и строително – монтажните работи на спортните площадки.Строително – монтажни работи обхванати в етап I са по тяло „В“, състоящи се в: топлоизолиране и измазване на външни и вътрешни стени - 1078 кв.м; подмяна на дограма – 25,50 кв.м; ремонт на плосък покрив – 1080 кв. м; топлоизолиране на таван на сутерена – 870 кв.м; вътрешни СМР – подмяна на вътрешни интериорни врати 11 бр., подмяна на ПВЦ врати 15 бр., шпакловане по стени – 2 215 кв.м; грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани – 3 010 кв.м; ремонтни работи по ВиК, ел. и ОВК инсталации; открити спортни площадки с изграждане на трибуна и метална ограда.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979260   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
2   979261   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
3   1001819   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.12.2020 г.  09.12.2020 г.