Информация за преписката

Възложител: Община Костенец
Номер: 00484-2020-0006
Адрес на профила на купувача: http://kostenetz.com/?q=en/content/op-izpalnenie-smr-proekt-rekonstruktsiya-blagoustroyavane-ulitsi
Процедура: Открита процедура
Описание: В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват дейностите за реконструкция и благоустрояване на улици, съоръжения и принадлежности към тях, в 3 населени места от територията на община Костенец. По Обособена позиция 1: Улици „Родопи“, „Кокиче“ и мост на ул. „Здравец“ в гр. Костенец. По Обособена позиция 2: Улици „Иван Вазов“, „Мусала“ и „Хан Аспарух“ в с. Костенец. По Обособена позиция 3: ул. „Ружа“ - дължината на пътния участък за реконструкция е приблизително 785 метра, в гр. Момин проход.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978601   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
2   978602   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
3   996297   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.10.2020 г.  12.10.2020 г. 
4   1012260   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
5   1014137   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
6   1016262   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.07.2021 г.  09.07.2021 г.