Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Люлин"
Номер: 01263-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.lyulin.bg/obschestveni-porchki-2.html
Процедура: Пряко договаряне
Описание: 1. Премахване на съществуващия цокъл и полагане на хидро и топлоизолация XPS -10см по арх. детайл с финиш мозаечна мазилка и ламаринена пола (височина колкото е съществуващия цокъл). 2. Там където са подменени настилките около сградата се премахва 1м от тях за да се изпълни в основи топло и хидроизолацията и след това се възстановява отново . 3.Подмяна на настилките на външните стълби при входовете с гранитогрес - противоплъзгащ, устойчив на замръзване, по одобрена мостра. 4. Подмяна на настилките на терасите на първи и втори етаж с гранитогрес - противоплъзгащ, устойчив на замръзване, по одобрена мостра. 5. Демонтаж и монтаж на съществуващи метални решетки при входовете и терасите на първи етаж. 6. Всички балконски врати при терасите на втори етаж, ако е необходимо да се коригират или подменят с нови, заради новото ниво на терасите. 7. По всички фасади и козирки над входовете, където има обрушена мазилка да се предвидят количества за възстановяване - 60м2 за цялата градина 8. Премахване на съществуващата рампа пред кухнята и изпълнение на нова такава с покритие мозаечни плочи и чело с мозаечна мазилка - Блок2, секция Б. 9. Демонтаж и монтаж на съществуващата настилка и метална ограда на футболното игрище след изпълнение на нов асфалт. 10. Покриване на топлата връзка с метална конструкция по арх. и конструктивен проект- секция Ж . 11. Водосточните тръби при топлата връзка (сек.Ж) се подменят с нови от поцинкована ламарина и се заустват в съществуващ канал, като се залагат на 20 см от стените, за да може в бъдеще да се положи топлоизолация. 12. Металните парапети при балконите се запазват като се демонтират дървените пана и се заменят с нови такива, обработени с грунд и лак за дърво. Съществуващите метални части се почистват от ръжда, грундират и пребоядисват. 13. Съществуващата настилка около сградата се премахва с изключение на участъците в които е подменена и се полага нова от бетонови павета. Асфалта при кухнята също се подменя с нов. Предвиждат се нови бордюри около подменените настилки, както и възстановяване на тревните площи в зоната на подменените настилки. 14. При входа на администрацията (Блок 2, сек.Б) се изгражда рампа за инвалиди при спазване на изискванията на наредба №4 за достъпна среда. Съществуващият парапет от страната на рампата се премахва и се монтира нов, алуминиев обхващащ стълбите. 15. Площадката и стълбите при топлата връзка (сек.Ж) се премахват. 16. Стълбите и рампата при Блок 3, сек.З се премахват и възстановяват наново (по констр. проект) като се покриват с гранитогрес - противоплъзгащ, устойчив на замръзване, по одобрена мостра. От страната на рампата се монтира алуминиев парапет . 17.Чешмичката за вода се подменя с нова .

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977742   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.05.2020 г.  18.05.2020 г. 
2   986122   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.06.2020 г.  30.06.2020 г. 
3   1032560   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.03.2022 г.  30.03.2022 г.