Информация за преписката

Възложител: Община Гоце Делчев
Номер: 00098-2020-0004
Адрес на профила на купувача: https://gotsedelchev.imeon.bg:3443/frmAOP.aspx?hidemenu=y
Процедура: Публично състезание
Описание: ПЪТНИ РАБОТИ: Изрязване, изгребване и извозване на асфалтобетонова настилка до 8 см; Фрезоване на стара асфалтобетонна настилка с дебелина до 4 см; Изкърпване на дупки и деформации на настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина до 6 см.; Изкърпване на дупки и деформации на настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина до 8 см.; Машинно полагане на плътна асф. смес 6 см.; Битумен разлив; Ремонт на паважна настилка; Заздравяване на трошено-каменна настилка (макадам). ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ в т.ч: Ремонт на съществуващи ревизионни шахти; Ремонт на съществуващи дъждоприемни шахти; Коригиране височината на съществуващи ревизионни шахти; Коригиране на линейна отводнителна решетка; Коригиране на съществуващи дъждоприемни шахти; Коригиране височината на спирателни кранове; ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ в т.ч.: Демонтаж и извозване на стари тротоарни плочи и бордюри; доставка и подмяна на стари бордюри 8/16/50 и тротоарни плочи 40/40/5см;Демонтаж и обратен монтаж на съществуващи бордюри и плочи;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977119   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.05.2020 г.  14.05.2020 г. 
2   977120   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.05.2020 г.  14.05.2020 г. 
3   1037141   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.08.2022 г.  18.08.2022 г.