Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Номер: 00571-2020-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/procurements
Процедура: Открита процедура
Описание: Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Изгрев, кв. Зорница, ЦГЧ, кв. Акации и кв. Победа, гр. Бургас“, включен в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“. За изпълнението на настоящата обществена поръчка, към момента на нейното откриване няма осигурено финансиране. Съгласно изискванията на чл. 114 от ЗОП договорът за обществената поръчка ще бъде сключен с модалитет - под условие с клауза за отложено изпълнение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977030   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2020 г.  18.05.2020 г. 
2   977031   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     13.05.2020 г.  18.05.2020 г. 
3   1022563   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     22.10.2021 г.  25.10.2021 г. 

Документация за участие в обществена поръчка

По тази обществена поръчка има налична тръжна документация в електронен вид, която е достъпна след регистрация. Ако вече имате потребителско име и парола, моля използвайте ги за да получите достъп до документацията.