Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Надежда"
Номер: 01265-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.so-nadejda.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата процедура е публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и въз основа на нея ще бъде сключено рамково споразумение за избор на изпълнители за извършване на строителни дейности по ремонт и реконструкция на инфраструктурната мрежа на територията на Столична община – район „Надежда“, при спазване на чл. 81, ал. 1 и сл. от ЗОП.Предметът на обществените поръчки, които ще бъдат възложени за изпълнение с конкретни договори въз основа на рамковото споразумение, ще включват една или няколко от следните основните дейности: строителни дейности по ремонт и рехабилитация на инфраструктурните обекти на територията на СО-район „Надежда“ (в т.ч. асфалтови работи, полагане на пътни настилки, ремонт и направа на тротоари, ремонт и възстановяване на настилки и алеи и др.)
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976484   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
2   976489   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
3   1008703   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.03.2021 г.  04.03.2021 г. 
4   1012063   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
5   1012071   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
6   1012085   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
7   1012090   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
8   1012095   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
9   1012098   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
10   1012101   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
11   1012103   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
12   1017280   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.07.2021 г.  22.07.2021 г. 
13   1017281   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.07.2021 г.  22.07.2021 г. 
14   1017282   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.07.2021 г.  22.07.2021 г. 
15   1017283   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.07.2021 г.  22.07.2021 г. 
16   1017284   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.07.2021 г.  22.07.2021 г. 
17   1017287   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.07.2021 г.  22.07.2021 г. 
18   1017341   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.07.2021 г.  23.07.2021 г. 
19   1017342   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.07.2021 г.  23.07.2021 г. 
20   1019972   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.09.2021 г.  03.09.2021 г. 
21   1019979   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.09.2021 г.  03.09.2021 г. 
22   1019985   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.09.2021 г.  03.09.2021 г. 
23   1019987   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.09.2021 г.  03.09.2021 г. 
24   1020976   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.09.2021 г.  23.09.2021 г. 
25   1038034   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г. 
26   1038035   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г. 
27   1038036   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г. 
28   1038037   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.09.2022 г.  21.09.2022 г.