Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2020-0004
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-2/
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от B "Кръв и кръвотворни органи" и анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства", посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в Електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2020 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976180   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
2   976181   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
3   1007063   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.02.2021 г.  11.02.2021 г. 
4   1010174   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.03.2021 г.  01.04.2021 г. 
5   1010315   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.03.2021 г.  02.04.2021 г. 
6   1010466   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.04.2021 г.  05.04.2021 г. 
7   1010522   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.04.2021 г.  07.04.2021 г. 
8   1010597   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2021 г.  09.04.2021 г. 
9   1010947   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.04.2021 г.  12.04.2021 г. 
10   1010999   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.04.2021 г.  15.04.2021 г. 
11   1011069   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.04.2021 г.  16.04.2021 г. 
12   1011312   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.04.2021 г.  19.04.2021 г. 
13   1011368   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.04.2021 г.  19.04.2021 г. 
14   1011508   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2021 г.  23.04.2021 г. 
15   1011774   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
16   1011803   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
17   1011898   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.04.2021 г.  29.04.2021 г. 
18   1011940   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.04.2021 г.  29.04.2021 г. 
19   1012068   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.04.2021 г.  03.05.2021 г. 
20   1012124   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.04.2021 г.  03.05.2021 г. 
21   1012136   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.04.2021 г.  03.05.2021 г. 
22   1012146   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.04.2021 г.  03.05.2021 г. 
23   1012256   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.05.2021 г.  10.05.2021 г. 
24   1012345   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.05.2021 г.  13.05.2021 г. 
25   1012553   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
26   1012744   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       14.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
27   1012747   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2021 г.  17.05.2021 г. 
28   1012810   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.05.2021 г.  20.05.2021 г. 
29   1012958   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2021 г.  21.05.2021 г. 
30   1012960   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2021 г.  21.05.2021 г. 
31   1012962   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2021 г.  21.05.2021 г. 
32   1012964   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.05.2021 г.  21.05.2021 г. 
33   1013032   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.05.2021 г.  21.05.2021 г. 
34   1013113   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.05.2021 г.  25.05.2021 г. 
35   1013122   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.05.2021 г.  25.05.2021 г. 
36   1013297   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2021 г.  25.05.2021 г. 
37   1013337   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.05.2021 г.  28.05.2021 г. 
38   1013355   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.05.2021 г.  28.05.2021 г. 
39   1013391   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  28.05.2021 г. 
40   1013406   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
41   1013409   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
42   1013410   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
43   1013414   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
44   1013425   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
45   1013431   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
46   1013555   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
47   1013557   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
48   1013560   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.05.2021 г.  31.05.2021 г. 
49   1013849   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2021 г.  04.06.2021 г. 
50   1014016   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
51   1014029   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
52   1014083   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
53   1014096   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
54   1014128   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2021 г.  07.06.2021 г. 
55   1014260   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2021 г.  11.06.2021 г. 
56   1014345   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
57   1014402   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
58   1014525   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.06.2021 г.  14.06.2021 г. 
59   1014698   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.06.2021 г.  18.06.2021 г. 
60   1014727   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.06.2021 г.  18.06.2021 г. 
61   1014742   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.06.2021 г.  18.06.2021 г. 
62   1014963   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.06.2021 г.  24.06.2021 г. 
63   1015020   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2021 г.  24.06.2021 г. 
64   1015119   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
65   1015121   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
66   1015181   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
67   1015208   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
68   1015786   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2021 г.  01.07.2021 г. 
69   1015851   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.06.2021 г.  02.07.2021 г. 
70   1016005   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
71   1016040   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.07.2021 г.  05.07.2021 г. 
72   1016198   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
73   1016217   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
74   1016219   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
75   1016220   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
76   1016223   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
77   1016225   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
78   1016327   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
79   1016340   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
80   1016376   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
81   1016451   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
82   1016489   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
83   1016505   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2021 г.  12.07.2021 г. 
84   1016575   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.07.2021 г.  14.07.2021 г. 
85   1016613   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.07.2021 г.  15.07.2021 г. 
86   1016615   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.07.2021 г.  15.07.2021 г. 
87   1016674   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.07.2021 г.  16.07.2021 г. 
88   1016844   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
89   1016919   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2021 г.  20.07.2021 г. 
90   1017025   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.07.2021 г.  22.07.2021 г. 
91   1017140   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2021 г.  23.07.2021 г. 
92   1017151   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.07.2021 г.  23.07.2021 г. 
93   1017172   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.07.2021 г.  23.07.2021 г. 
94   1017245   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
95   1017257   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
96   1017319   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.07.2021 г.  26.07.2021 г. 
97   1017498   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
98   1017500   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
99   1017514   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
100   1017515   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2021 г.  30.07.2021 г. 
101   1017576   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
102   1017616   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
103   1017666   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
104   1017747   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
105   1017829   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2021 г.  04.08.2021 г. 
106   1017936   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2021 г.  06.08.2021 г. 
107   1017969   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2021 г.  06.08.2021 г. 
108   1018053   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
109   1018087   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
110   1018091   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
111   1018158   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
112   1018159   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
113   1018395   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.08.2021 г.  13.08.2021 г. 
114   1018440   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.08.2021 г.  13.08.2021 г. 
115   1018443   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.08.2021 г.  13.08.2021 г. 
116   1018533   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
117   1018556   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.08.2021 г.  16.08.2021 г. 
118   1018905   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
119   1018964   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
120   1019013   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
121   1019014   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
122   1019100   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2021 г.  23.08.2021 г. 
123   1019219   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2021 г.  26.08.2021 г. 
124   1019239   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2021 г.  27.08.2021 г. 
125   1019321   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2021 г.  27.08.2021 г. 
126   1019394   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.08.2021 г.  30.08.2021 г. 
127   1019461   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.08.2021 г.  30.08.2021 г. 
128   1019648   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2021 г.  02.09.2021 г. 
129   1019649   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2021 г.  02.09.2021 г. 
130   1019876   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
131   1020011   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
132   1020057   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2021 г.  07.09.2021 г. 
133   1020126   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.09.2021 г.  10.09.2021 г. 
134   1020142   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
135   1020174   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
136   1020244   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
137   1020304   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2021 г.  13.09.2021 г. 
138   1020665   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.09.2021 г.  20.09.2021 г. 
139   1020733   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.09.2021 г.  20.09.2021 г. 
140   1020833   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       20.09.2021 г.  24.09.2021 г. 
141   1021102   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2021 г.  30.09.2021 г. 
142   1021105   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.09.2021 г.  30.09.2021 г. 
143   1021254   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       29.09.2021 г.  01.10.2021 г. 
144   1021434   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.10.2021 г.  04.10.2021 г. 
145   1021444   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2021 г.  05.10.2021 г. 
146   1021489   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.10.2021 г.  07.10.2021 г. 
147   1021504   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.10.2021 г.  07.10.2021 г. 
148   1021564   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2021 г.  08.10.2021 г. 
149   1021574   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2021 г.  08.10.2021 г. 
150   1021974   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
151   1022063   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
152   1022105   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.10.2021 г.  18.10.2021 г. 
153   1022327   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.10.2021 г.  22.10.2021 г. 
154   1022647   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.10.2021 г.  29.10.2021 г. 
155   1022889   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.10.2021 г.  01.11.2021 г. 
156   1022924   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.11.2021 г.  04.11.2021 г. 
157   1023752   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2021 г.  19.11.2021 г. 
158   1023760   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.11.2021 г.  19.11.2021 г. 
159   1024037   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.11.2021 г.  25.11.2021 г. 
160   1024038   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.11.2021 г.  25.11.2021 г. 
161   1024079   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2021 г.  26.11.2021 г. 
162   1024193   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.11.2021 г.  29.11.2021 г. 
163   1024622   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2021 г.  06.12.2021 г. 
164   1024838   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.12.2021 г.  10.12.2021 г. 
165   1024841   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.12.2021 г.  10.12.2021 г. 
166   1025236   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.12.2021 г.  20.12.2021 г. 
167   1025383   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.12.2021 г.  20.12.2021 г. 
168   1025659   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.12.2021 г.  23.12.2021 г. 
169   1025799   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.12.2021 г.  03.01.2022 г. 
170   1025804   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.12.2021 г.  03.01.2022 г. 
171   1025866   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
172   1025929   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
173   1025940   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
174   1025962   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2022 г.  05.01.2022 г. 
175   1026036   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
176   1026047   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
177   1026071   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
178   1026172   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
179   1026173   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
180   1026174   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
181   1026175   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
182   1026176   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.01.2022 г.  07.01.2022 г. 
183   1026243   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
184   1026246   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
185   1026247   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
186   1026314   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
187   1026318   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2022 г.  10.01.2022 г. 
188   1026628   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
189   1026629   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
190   1026631   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
191   1026632   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
192   1026633   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
193   1026634   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
194   1026635   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
195   1026668   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
196   1026669   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
197   1026670   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
198   1026672   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2022 г.  12.01.2022 г. 
199   1026680   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
200   1026681   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
201   1026708   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
202   1026710   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
203   1026744   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
204   1026746   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
205   1026747   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
206   1026748   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.01.2022 г.  13.01.2022 г. 
207   1026883   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
208   1026884   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
209   1026885   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
210   1026887   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
211   1026890   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
212   1026909   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
213   1026925   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
214   1026935   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
215   1026937   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
216   1026946   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
217   1026948   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
218   1026950   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
219   1026955   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
220   1026957   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.01.2022 г.  14.01.2022 г. 
221   1027069   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
222   1027070   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
223   1027072   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2022 г.  17.01.2022 г. 
224   1027198   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
225   1027202   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
226   1027241   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
227   1027242   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
228   1027243   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2022 г.  18.01.2022 г. 
229   1027314   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
230   1027327   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
231   1027328   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
232   1027330   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
233   1027331   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
234   1027332   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
235   1027337   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
236   1027343   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
237   1027346   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
238   1027351   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
239   1027359   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2022 г.  19.01.2022 г. 
240   1027491   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
241   1027492   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
242   1027493   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
243   1027512   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
244   1027520   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
245   1027521   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
246   1027522   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
247   1027523   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
248   1027527   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
249   1027545   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
250   1027547   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
251   1027548   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
252   1027564   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
253   1027565   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
254   1027566   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
255   1027567   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
256   1027568   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
257   1027569   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
258   1027571   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
259   1027572   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
260   1027614   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
261   1027617   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
262   1027618   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2022 г.  20.01.2022 г. 
263   1027706   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
264   1027708   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
265   1027709   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.01.2022 г.  21.01.2022 г. 
266   1027829   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
267   1027835   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
268   1027843   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
269   1027850   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
270   1027882   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
271   1027888   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
272   1027918   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
273   1027919   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
274   1027922   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
275   1027923   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
276   1027941   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
277   1027957   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
278   1027958   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
279   1027959   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2022 г.  24.01.2022 г. 
280   1028023   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
281   1028039   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
282   1028072   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
283   1028073   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
284   1028120   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
285   1028137   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
286   1028140   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
287   1028141   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
288   1028144   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
289   1028146   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
290   1028178   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
291   1028217   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2022 г.  25.01.2022 г. 
292   1028244   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
293   1028246   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
294   1028247   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
295   1028248   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
296   1028308   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
297   1028309   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
298   1028333   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
299   1028336   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
300   1028337   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
301   1028368   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
302   1028370   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
303   1028417   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
304   1028420   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
305   1028424   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
306   1028428   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
307   1028430   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
308   1028431   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
309   1028433   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
310   1028437   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
311   1028478   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
312   1028479   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
313   1028480   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.01.2022 г.  26.01.2022 г. 
314   1028530   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
315   1028531   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
316   1028532   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
317   1028533   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
318   1028534   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
319   1028535   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
320   1028547   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
321   1028575   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
322   1028584   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
323   1028587   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
324   1028588   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
325   1028600   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
326   1028601   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
327   1028602   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
328   1028603   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
329   1028613   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
330   1028614   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
331   1028616   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
332   1028617   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
333   1028618   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
334   1028703   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
335   1028704   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
336   1028705   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
337   1028713   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
338   1028714   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
339   1028715   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2022 г.  27.01.2022 г. 
340   1028735   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
341   1028737   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
342   1028740   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
343   1028741   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
344   1028742   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
345   1028761   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
346   1028765   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
347   1028775   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г. 
348   1028889   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
349   1028896   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
350   1028909   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
351   1028917   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
352   1028929   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
353   1028942   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
354   1028962   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
355   1028963   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
356   1028971   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
357   1028981   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
358   1028982   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
359   1028983   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
360   1028985   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
361   1028988   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
362   1029049   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
363   1029051   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
364   1029052   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
365   1029053   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
366   1029057   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
367   1029085   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
368   1029086   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
369   1029089   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
370   1029090   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
371   1029097   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
372   1029131   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
373   1029139   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
374   1029147   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  31.01.2022 г. 
375   1029158   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
376   1029160   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
377   1029163   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.01.2022 г.  01.02.2022 г. 
378   1029245   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
379   1029246   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
380   1029291   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
381   1029292   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
382   1029315   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
383   1029319   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
384   1029321   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
385   1029325   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г. 
386   1029417   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.02.2022 г.  03.02.2022 г. 
387   1029624   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2022 г.  07.02.2022 г. 
388   1029626   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2022 г.  07.02.2022 г. 
389   1029731   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г. 
390   1029779   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г. 
391   1029852   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2022 г.  10.02.2022 г. 
392   1029855   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2022 г.  10.02.2022 г. 
393   1029862   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2022 г.  10.02.2022 г. 
394   1029944   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
395   1029976   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
396   1029977   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2022 г.  11.02.2022 г. 
397   1030017   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.02.2022 г.  14.02.2022 г. 
398   1030083   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.02.2022 г.  15.02.2022 г. 
399   1030084   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.02.2022 г.  15.02.2022 г. 
400   1030113   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.02.2022 г.  15.02.2022 г. 
401   1030187   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2022 г.  16.02.2022 г. 
402   1030196   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2022 г.  16.02.2022 г. 
403   1030199   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2022 г.  16.02.2022 г. 
404   1030200   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2022 г.  16.02.2022 г. 
405   1030562   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
406   1030563   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
407   1030606   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
408   1030608   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
409   1030613   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.02.2022 г.  21.02.2022 г. 
410   1030705   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  23.02.2022 г. 
411   1030706   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  23.02.2022 г. 
412   1030737   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  23.02.2022 г. 
413   1030741   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  23.02.2022 г. 
414   1030748   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  23.02.2022 г. 
415   1030749   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2022 г.  23.02.2022 г. 
416   1030803   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2022 г.  24.02.2022 г. 
417   1030805   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2022 г.  24.02.2022 г. 
418   1030807   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2022 г.  25.02.2022 г. 
419   1030825   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.02.2022 г.  28.02.2022 г. 
420   1030827   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.02.2022 г.  25.02.2022 г. 
421   1030831   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.02.2022 г.  25.02.2022 г. 
422   1030937   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
423   1030938   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
424   1030941   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
425   1030942   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2022 г.  01.03.2022 г. 
426   1031015   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
427   1031028   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
428   1031030   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
429   1031052   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
430   1031057   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
431   1031058   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
432   1031076   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
433   1031081   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
434   1031085   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2022 г.  02.03.2022 г. 
435   1031183   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
436   1031184   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2022 г.  04.03.2022 г. 
437   1031203   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
438   1031204   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
439   1031212   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
440   1031213   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
441   1031214   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
442   1031227   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
443   1031228   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2022 г.  07.03.2022 г. 
444   1031308   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2022 г.  08.03.2022 г. 
445   1031339   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
446   1031340   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
447   1031341   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
448   1031343   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
449   1031344   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
450   1031345   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
451   1031346   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2022 г.  09.03.2022 г. 
452   1031454   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.03.2022 г.  10.03.2022 г. 
453   1031590   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.03.2022 г.  14.03.2022 г. 
454   1031591   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.03.2022 г.  14.03.2022 г. 
455   1031592   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.03.2022 г.  14.03.2022 г. 
456   1031745   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
457   1031782   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
458   1031783   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
459   1031814   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.03.2022 г.  17.03.2022 г. 
460   1032047   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
461   1032048   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
462   1032049   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
463   1032050   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
464   1032051   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
465   1032052   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
466   1032053   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
467   1032175   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.03.2022 г.  23.03.2022 г. 
468   1032302   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
469   1032303   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
470   1032305   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
471   1032306   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
472   1032307   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
473   1032308   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
474   1032321   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
475   1032323   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
476   1032325   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
477   1032327   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
478   1032345   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
479   1032346   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
480   1032428   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.03.2022 г.  29.03.2022 г. 
481   1032454   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.03.2022 г.  29.03.2022 г. 
482   1032461   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.03.2022 г.  29.03.2022 г. 
483   1032741   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2022 г.  05.04.2022 г. 
484   1032767   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.04.2022 г.  08.04.2022 г. 
485   1032833   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2022 г.  07.04.2022 г. 
486   1032835   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2022 г.  07.04.2022 г. 
487   1032836   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2022 г.  07.04.2022 г. 
488   1032837   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2022 г.  07.04.2022 г. 
489   1032838   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2022 г.  07.04.2022 г. 
490   1032839   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2022 г.  07.04.2022 г. 
491   1032840   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2022 г.  07.04.2022 г. 
492   1032861   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.04.2022 г.  08.04.2022 г. 
493   1032868   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.04.2022 г.  08.04.2022 г. 
494   1032871   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.04.2022 г.  08.04.2022 г. 
495   1032872   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.04.2022 г.  08.04.2022 г. 
496   1033092   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
497   1033109   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
498   1033110   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.04.2022 г.  14.04.2022 г. 
499   1033124   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
500   1033125   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
501   1033140   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
502   1033145   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
503   1033149   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
504   1033158   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2022 г.  15.04.2022 г. 
505   1033292   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г. 
506   1033293   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г. 
507   1033368   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.04.2022 г.  21.04.2022 г. 
508   1033442   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2022 г.  26.04.2022 г. 
509   1033444   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.04.2022 г.  26.04.2022 г. 
510   1033484   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.04.2022 г.  27.04.2022 г. 
511   1033687   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.05.2022 г.  04.05.2022 г. 
512   1033688   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.05.2022 г.  04.05.2022 г. 
513   1033900   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.05.2022 г.  11.05.2022 г. 
514   1033954   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.05.2022 г.  13.05.2022 г. 
515   1033999   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.05.2022 г.  16.05.2022 г. 
516   1034003   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.05.2022 г.  16.05.2022 г. 
517   1035118   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.06.2022 г.  09.06.2022 г. 
518   1035119   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.06.2022 г.  09.06.2022 г. 
519   1035653   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.06.2022 г.  28.06.2022 г. 
520   1035877   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2022 г.  04.07.2022 г. 
521   1035902   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2022 г.  04.07.2022 г. 
522   1035903   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2022 г.  04.07.2022 г. 
523   1035904   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2022 г.  04.07.2022 г. 
524   1035905   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2022 г.  04.07.2022 г. 
525   1036480   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.07.2022 г.  21.07.2022 г. 
526   1036481   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.07.2022 г.  21.07.2022 г. 
527   1036505   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.07.2022 г.  22.07.2022 г. 
528   1036579   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.07.2022 г.  26.07.2022 г. 
529   1036580   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.07.2022 г.  26.07.2022 г. 
530   1036630   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.07.2022 г.  27.07.2022 г. 
531   1036631   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.07.2022 г.  27.07.2022 г. 
532   1036778   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2022 г.  03.08.2022 г. 
533   1036779   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2022 г.  03.08.2022 г. 
534   1036780   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2022 г.  03.08.2022 г. 
535   1036781   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2022 г.  03.08.2022 г. 
536   1037317   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.08.2022 г.  25.08.2022 г. 
537   1037321   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.08.2022 г.  25.08.2022 г. 
538   1037920   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2022 г.  20.09.2022 г. 
539   1037921   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2022 г.  20.09.2022 г. 
540   1037922   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2022 г.  20.09.2022 г. 
541   1037923   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2022 г.  20.09.2022 г. 
542   1037924   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2022 г.  20.09.2022 г. 
543   1037925   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2022 г.  20.09.2022 г. 
544   1037926   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2022 г.  20.09.2022 г. 
545   1037927   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2022 г.  20.09.2022 г. 
546   1037928   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2022 г.  20.09.2022 г. 
547   1037929   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2022 г.  20.09.2022 г. 
548   1038051   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.09.2022 г.  23.09.2022 г. 
549   1038378   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.10.2022 г.  05.10.2022 г. 
550   1040783   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г. 
551   1040797   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2023 г.  09.01.2023 г.