Информация за преписката

Възложител: Община Чупрене - област Видин
Номер: 01564-2020-0003
Адрес на профила на купувача: https://info-m.eu/chuprene/?cat=56
Процедура: Публично състезание
Описание: Текущ ремонт улици в населените места от общината – с.Чупрене – ул. „Асен Балкански” от ОТ 101 до ОТ 106 – дълж. 254м. и с.Върбово – ул. „Единадесета” от ОТ 72 до ОТ 141 – дължина 670 м.".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975624   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
2   975627   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.05.2020 г.  05.05.2020 г. 
3   985876   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.06.2020 г.  26.06.2020 г.