Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2020-0006
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за „Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проекти изпълнявани от Община Ловеч“, разделена на 2 /две/ обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/03/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   960192   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.02.2020 г.  17.02.2020 г. 
2   960283   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.02.2020 г.  17.02.2020 г. 
3   993337   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.09.2020 г.  08.09.2020 г. 
4   1012628   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.05.2021 г.  13.05.2021 г. 
5   1035095   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.06.2022 г.  09.06.2022 г.