Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2019-0009
Адрес на профила на купувача: https://svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/item/609-op-142-dostavka-na-reaktivi-i-konsumativi-za-nuzhdite-na-klinichna-i-mikrobiologichna-laboratorii-na-mbalnp
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по 15 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/11/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   940501   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.10.2019 г.  23.10.2019 г. 
2   940506   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.10.2019 г.  23.10.2019 г. 
3   953230   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.01.2020 г.  09.01.2020 г. 
4   960576   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.02.2020 г.  18.02.2020 г. 
5   961849   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.02.2020 г.  25.02.2020 г. 
6   969773   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.03.2020 г.  31.03.2020 г. 
7   971519   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.04.2020 г.  08.04.2020 г. 
8   1007885   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2021 г.  19.02.2021 г. 
9   1008199   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2021 г.  24.02.2021 г. 
10   1008200   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2021 г.  24.02.2021 г. 
11   1008201   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2021 г.  24.02.2021 г. 
12   1008203   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2021 г.  24.02.2021 г. 
13   1008206   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2021 г.  24.02.2021 г. 
14   1008207   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2021 г.  24.02.2021 г. 
15   1008208   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2021 г.  24.02.2021 г. 
16   1008209   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2021 г.  24.02.2021 г. 
17   1008210   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.02.2021 г.  24.02.2021 г. 
18   1008295   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.02.2021 г.  25.02.2021 г. 
19   1010585   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.04.2021 г.  06.04.2021 г. 
20   1010587   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.04.2021 г.  06.04.2021 г.