Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.smyadovo.bg./
Процедура: Публично състезание
Описание: ОБЕКТ на настоящата поръчка е проектиране, рехабилитация и реконструкция на следните улични настилки на улици и части /участъци/ от тях: 1. улица "Симеон Велики" в с.Кълново. 2. улица.”Добри Войников” (от кръстовището с ул."Жечко Дечев” до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   895513   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.02.2019 г.  19.02.2019 г. 
2   895522   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.02.2019 г.  19.02.2019 г. 
3   927358   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.08.2019 г.  12.08.2019 г. 
4   948021   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.12.2019 г.  06.12.2019 г.