Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/43
Процедура: Открита процедура
Описание: В обхвата на обществената поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях“ се включват следните дейности: • сервизно обслужване, профилактика и настройка на апаратурата; • доставка на консумативи и резервни части; • периодично обучение на експертите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/03/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   891941   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.01.2019 г.  04.02.2019 г. 
2   891942   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.01.2019 г.  04.02.2019 г. 
3   908775   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.04.2019 г.  25.04.2019 г. 
4   1017618   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.07.2021 г.  28.07.2021 г. 
5   1033284   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г.