Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2018-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамково споразумение с 4 (четири) изпълнители със срок за предоставяне на услугата 24 месеца, считано от датата на неговото сключване, но не по-рано от 01.01.2019 г., с което да осигури самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина на служители от държавната администрация – органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт. Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл.82, ал. 3 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2018 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   845453   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2018 г.  08.05.2018 г. 
2   845456   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2018 г.  08.05.2018 г. 
3   848268   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     22.05.2018 г.  25.05.2018 г. 
4   950582   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2019 г.  23.12.2019 г. 
5   957709   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.01.2020 г.  03.02.2020 г. 
6   957907   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.02.2020 г.  05.02.2020 г. 
7   958365   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.02.2020 г.  07.02.2020 г. 
8   958849   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.02.2020 г.  10.02.2020 г. 
9   959415   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2020 г.  13.02.2020 г. 
10   960396   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.02.2020 г.  19.02.2020 г. 
11   960431   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.02.2020 г.  19.02.2020 г. 
12   961229   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.02.2020 г.  24.02.2020 г. 
13   961259   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.02.2020 г.  24.02.2020 г. 
14   962013   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.02.2020 г.  28.02.2020 г. 
15   964309   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.03.2020 г.  13.03.2020 г. 
16   964360   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.03.2020 г.  16.03.2020 г. 
17   964720   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.03.2020 г.  16.03.2020 г. 
18   965904   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.03.2020 г.  20.03.2020 г. 
19   971118   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.04.2020 г.  06.04.2020 г. 
20   971277   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2020 г.  09.04.2020 г. 
21   971292   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2020 г.  09.04.2020 г. 
22   971309   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2020 г.  09.04.2020 г. 
23   971420   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.04.2020 г.  09.04.2020 г. 
24   976023   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
25   977115   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2020 г.  18.05.2020 г. 
26   977301   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2020 г.  18.05.2020 г. 
27   978391   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
28   978922   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
29   979328   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.05.2020 г.  01.06.2020 г. 
30   979600   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.05.2020 г.  01.06.2020 г. 
31   984992   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       19.06.2020 г.  22.06.2020 г. 
32   987678   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.07.2020 г.  16.07.2020 г. 
33   988334   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.07.2020 г.  23.07.2020 г. 
34   991387   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.08.2020 г.  24.08.2020 г. 
35   996719   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.10.2020 г.  15.10.2020 г. 
36   997079   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.10.2020 г.  19.10.2020 г. 
37   1000421   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2020 г.  26.11.2020 г. 
38   1003373   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.12.2020 г.  31.12.2020 г. 
39   1003453   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.12.2020 г.  31.12.2020 г. 
40   1003509   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.12.2020 г.  04.01.2021 г. 
41   1004013   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.01.2021 г.  11.01.2021 г. 
42   1006860   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.02.2021 г.  08.02.2021 г. 
43   1007117   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.02.2021 г.  12.02.2021 г. 
44   1008612   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.03.2021 г.  04.03.2021 г. 
45   1008694   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.03.2021 г.  04.03.2021 г. 
46   1009128   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.03.2021 г.  15.03.2021 г. 
47   1009761   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2021 г.  22.03.2021 г. 
48   1010464   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     02.04.2021 г.  05.04.2021 г. 
49   1011021   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.04.2021 г.  15.04.2021 г. 
50   1011470   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.04.2021 г.  22.04.2021 г. 
51   1013766   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     31.05.2021 г.  03.06.2021 г. 
52   1015919   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.06.2021 г.  05.07.2021 г. 
53   1017558   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
54   1018193   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     06.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
55   1018906   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.08.2021 г.  18.08.2021 г. 
56   1021905   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.10.2021 г.  15.10.2021 г. 
57   1021926   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.10.2021 г.  15.10.2021 г. 
58   1022241   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.10.2021 г.  21.10.2021 г. 
59   1022472   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.10.2021 г.  25.10.2021 г. 
60   1022565   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.10.2021 г.  25.10.2021 г. 
61   1022844   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.10.2021 г.  01.11.2021 г. 
62   1023004   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     02.11.2021 г.  05.11.2021 г. 
63   1023034   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.11.2021 г.  05.11.2021 г. 
64   1023110   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.11.2021 г.  08.11.2021 г. 
65   1023809   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.11.2021 г.  22.11.2021 г. 
66   1024018   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     22.11.2021 г.  25.11.2021 г. 
67   1024052   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2021 г.  26.11.2021 г. 
68   1024160   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     24.11.2021 г.  29.11.2021 г. 
69   1024237   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.11.2021 г.  29.11.2021 г. 
70   1024513   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     01.12.2021 г.  06.12.2021 г. 
71   1024595   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.12.2021 г.  06.12.2021 г. 
72   1024942   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     09.12.2021 г.  13.12.2021 г. 
73   1025007   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.12.2021 г.  13.12.2021 г. 
74   1025089   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.12.2021 г.  13.12.2021 г. 
75   1025336   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     16.12.2021 г.  20.12.2021 г. 
76   1025540   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.12.2021 г.  24.12.2021 г. 
77   1025719   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.12.2021 г.  03.01.2022 г. 
78   1025740   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.12.2021 г.  03.01.2022 г. 
79   1032287   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2022 г.  25.03.2022 г. 
80   1033269   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.04.2022 г.  22.04.2022 г. 
81   1033763   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.05.2022 г.  05.05.2022 г. 
82   1035178   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     13.06.2022 г.  16.06.2022 г. 
83   1035789   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.06.2022 г.  04.07.2022 г. 
84   1038582   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.10.2022 г.  12.10.2022 г. 
85   1039328   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2022 г.  14.11.2022 г. 
86   1039632   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.11.2022 г.  25.11.2022 г. 
87   1039979   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.12.2022 г.  12.12.2022 г. 
88   1040405   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.12.2022 г.  23.12.2022 г. 
89   1040579   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.01.2023 г.  06.01.2023 г. 
90   1041778   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2023 г.  09.02.2023 г. 
91   1041824   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.02.2023 г.  16.02.2023 г. 
92   1041912   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.02.2023 г.  16.02.2023 г. 
93   1042579   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.03.2023 г.  31.03.2023 г. 
94   1042783   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.04.2023 г.  17.04.2023 г. 
95   1043498   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     06.06.2023 г.  09.06.2023 г. 
96   1043650   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.06.2023 г.  19.06.2023 г. 
97   1043694   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     16.06.2023 г.  19.06.2023 г. 
98   1044521   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.08.2023 г.  14.08.2023 г. 
99   1045389   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.10.2023 г.  20.10.2023 г. 
100   1045671   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     01.11.2023 г.  06.11.2023 г. 
101   1045774   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.11.2023 г.  13.11.2023 г. 
102   1045846   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     16.11.2023 г.  20.11.2023 г. 
103   1045857   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.11.2023 г.  20.11.2023 г. 
104   1045874   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.11.2023 г.  20.11.2023 г. 
105   1045893   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.11.2023 г.  24.11.2023 г. 
106   1045920   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.11.2023 г.  27.11.2023 г. 
107   1045929   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.11.2023 г.  27.11.2023 г. 
108   1045942   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.11.2023 г.  24.11.2023 г. 
109   1045944   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       24.11.2023 г.  27.11.2023 г. 
110   1045958   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.11.2023 г.  01.12.2023 г. 
111   1045998   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       01.12.2023 г.  04.12.2023 г. 
112   1046027   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.12.2023 г.  07.12.2023 г. 
113   1046032   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.12.2023 г.  08.12.2023 г. 
114   1046033   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       05.12.2023 г.  07.12.2023 г. 
115   1046059   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.12.2023 г.  08.12.2023 г. 
116   1046063   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.12.2023 г.  13.12.2023 г. 
117   1046210   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.12.2023 г.  22.12.2023 г. 
118   1046233   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.12.2023 г.  20.12.2023 г. 
119   1046274   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.12.2023 г.  22.12.2023 г. 
120   1046287   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.12.2023 г.  22.12.2023 г. 
121   1046302   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.12.2023 г.  29.12.2023 г. 
122   1046430   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2024 г.  08.01.2024 г. 
123   1046432   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2024 г.  08.01.2024 г. 
124   1046570   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.01.2024 г.  16.01.2024 г. 
125   1046624   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2024 г.  19.01.2024 г. 
126   1046650   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2024 г.  22.01.2024 г. 
127   1046676   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         23.01.2024 г.  23.01.2024 г. 
128   1046699   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2024 г.  25.01.2024 г. 
129   1046963   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.02.2024 г.  15.02.2024 г. 
130   1047062   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.02.2024 г.  23.02.2024 г. 
131   1047157   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2024 г.  08.03.2024 г. 
132   1047382   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.04.2024 г.  09.04.2024 г. 
133   1047566   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.05.2024 г.  09.05.2024 г. 
134   1047832   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.06.2024 г.  24.06.2024 г. 
135   1047889   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.07.2024 г.  02.07.2024 г. 
136   1047932   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2024 г.  05.07.2024 г.