Информация за преписката

Възложител: Столична община
Номер: 00087-2017-0109
Адрес на профила на купувача: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile
Процедура: Открита процедура
Описание: Изграждане, реконструкция, поддръжка, техническо обновяване на светофарните уредби на територията на Столична Община и прилежащата им инфраструктура, както и разработка на нови програми за работата им .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/09/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   801441   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.08.2017 г.  21.08.2017 г. 
2   801442   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.08.2017 г.  21.08.2017 г. 
3   860798   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2018 г.  06.08.2018 г.