Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2016-0015
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Бургас: 1. Административна сграда на Митница Бургас – ул. „Александър Батенберг” № 1, гр. Бургас, общ. Бургас; 2. Приемна гр. Несебър - ул. „Мена” № 18, гр. Несебър, общ. Несебър; 3. Сграда в гр. Ахтопол - ул. "Крайморска" № 2, гр. Ахтопол, общ. Царево.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   728732   Решение         13.04.2016 г.  13.04.2016 г. 
2   788236   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.05.2017 г.  24.05.2017 г. 
3   1018489   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.08.2021 г.  11.08.2021 г.