Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Номер: 00571-2016-0021
Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=149/
Процедура: Открита процедура
Описание: Сключване на Рамково споразумение за изпълнение на ремонтно – възстановителни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години. ЛОТ 1 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас. ЛОТ 2 - Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас. ЛОТ 3 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или рехабилитация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас. ЛОТ 4 – Подмяна и/ или ремонтно - рехабилитационни дейности - част електротехническа и автоматизация, на сгради на дружеството на територията на област Бургас. ЛОТ 5 - Подмяна и/ или ремонтно -рехабилитационни дейности - част машини и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас. ЛОТ 6 – Строително монтажни работи, направа хоризонтални сондажи за прокарване на комуникации на територията на област Бургас.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   726646   Решение         08.04.2016 г.  08.04.2016 г. 
2   726647   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         08.04.2016 г.  08.04.2016 г. 
3   769840   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         30.01.2017 г.  30.01.2017 г. 
4   769851   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         30.01.2017 г.  30.01.2017 г. 
5   770198   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         31.01.2017 г.  31.01.2017 г. 
6   770216   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         31.01.2017 г.  31.01.2017 г. 
7   770317   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         01.02.2017 г.  01.02.2017 г. 
8   770325   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         01.02.2017 г.  01.02.2017 г. 
9   794795   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         06.07.2017 г.  06.07.2017 г. 
10   796311   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.07.2017 г.  17.07.2017 г. 
11   797888   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.07.2017 г.  26.07.2017 г. 
12   797951   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.07.2017 г.  27.07.2017 г. 
13   798304   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.07.2017 г.  28.07.2017 г. 
14   800110   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.08.2017 г.  10.08.2017 г. 
15   805084   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.09.2017 г.  13.09.2017 г. 
16   807708   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.10.2017 г.  02.10.2017 г. 
17   807790   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         02.10.2017 г.  02.10.2017 г. 
18   807931   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.10.2017 г.  03.10.2017 г. 
19   809880   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.10.2017 г.  13.10.2017 г. 
20   810968   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.10.2017 г.  20.10.2017 г. 
21   812840   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.11.2017 г.  02.11.2017 г. 
22   814863   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.11.2017 г.  14.11.2017 г. 
23   817096   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.11.2017 г.  28.11.2017 г. 
24   817136   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         28.11.2017 г.  28.11.2017 г. 
25   818869   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.12.2017 г.  08.12.2017 г. 
26   819113   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.12.2017 г.  11.12.2017 г. 
27   819207   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.12.2017 г.  11.12.2017 г. 
28   820627   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.12.2017 г.  19.12.2017 г. 
29   820650   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.12.2017 г.  19.12.2017 г. 
30   822280   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.01.2018 г.  03.01.2018 г. 
31   822319   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.01.2018 г.  03.01.2018 г. 
32   823118   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         08.01.2018 г.  08.01.2018 г. 
33   823349   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2018 г.  09.01.2018 г. 
34   823612   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2018 г.  10.01.2018 г. 
35   823979   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2018 г.  11.01.2018 г. 
36   825754   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2018 г.  22.01.2018 г. 
37   831295   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.02.2018 г.  22.02.2018 г. 
38   841593   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         11.04.2018 г.  11.04.2018 г. 
39   845016   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.05.2018 г.  02.05.2018 г. 
40   845018   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.05.2018 г.  02.05.2018 г. 
41   846507   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.05.2018 г.  11.05.2018 г. 
42   846994   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.05.2018 г.  15.05.2018 г. 
43   846995   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.05.2018 г.  15.05.2018 г. 
44   848989   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.05.2018 г.  29.05.2018 г. 
45   853968   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.06.2018 г.  27.06.2018 г. 
46   856172   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         09.07.2018 г.  09.07.2018 г. 
47   857082   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.07.2018 г.  13.07.2018 г. 
48   863515   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.08.2018 г.  17.08.2018 г. 
49   864143   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.08.2018 г.  23.08.2018 г. 
50   869163   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.09.2018 г.  25.09.2018 г. 
51   871113   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 г.  04.10.2018 г. 

Документация за участие в обществена поръчка

По тази обществена поръчка има налична тръжна документация в електронен вид, която е достъпна след регистрация. Ако вече имате потребителско име и парола, моля използвайте ги за да получите достъп до документацията.