Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Номер: 00397-2014-0015
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на 2 /два/ броя нови колесни багер – товарачи, които да са неупотребявани, произведени не по-рано от 2013г. с минимални технически характеристики и изисквания, посочени в документацията за участие. Доставките ще се осъществяват франко „Помощна и спомагателна дейност” (ПСД) на "ВиК" ЕООД град Стара Загора в срок до два месеца от сключване на договора за доставка. Доставката на колесни багер - товарачи ще се извърши при условията на 24 /двадесет и четири/ месеца разсрочено плащане. Гаранционното обслужване и сервиз да се извършват по местобазирането на машините. Предлагания гаранционен срок да е минимум 18 месеца независимо от отработените моточасове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/08/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   610776   Решение         25.06.2014 г.  25.06.2014 г. 
2   610780   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         25.06.2014 г.  25.06.2014 г. 
3   618897   Решение         12.08.2014 г.  12.08.2014 г.