Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2014-0011
Адрес на профила на купувача: http://mon.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка е: “ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА И СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГУРНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ” ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обществената поръчка има пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на сървъри и системи за съхранение на данни и виртуализация. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • дисков масив; • система за архивиране; • сървъри за приложения - сървърна блейд система за виртуализация. Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията. Обособена позиция № 2: Доставка на настолни и преносими компютри, таблети и терминали. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • работна станция; • таблет; • преносим компютър. Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията. Обособена позиция № 3: Доставка на системи и решения за видеонаблюдение и сигурност. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • IP камери PTZ за наблюдение и мониторинг • IP камери за видеонаблюдение за вътрешен монтаж • IP камери за видеонаблюдение за външен монтаж • Сървър за видеонаблюдение и запис • Маршрутизатор • Мрежов комутатор • Четец на карти • Антена • Контролер и софтуер за управление на мрежи • Безжична точка на достъп • Принтер за карти • RFID Карти • Мобилен компютър • Централизирана клауд базирана конзола за интегрирано управление, контрол и запис на събития и данни от/на RFID четци с антени, IP камери за наблюдение и мониторинг и дисплей за визуализация на процеси Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията. Обособена позиция № 4: Доставка на принтери, скенери и мултифункционални устройства. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • принтери; • мултифункционални устройства; • скенери; Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията. Обособена позиция № 5: Доставка на видеоконферентно оборудване и на дисплеи за визуализация на процеси. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • видеоконферентна система; • дисплеи за визуализация на процеси; • интерактивни дисплеи за визуализация на процеси. • интерактивна дъска – мобилна; • интерактивна дъска- стационарна; • късофокусен прожектор; • мултимедиен прожектор. Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/07/2014 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   609238   Решение         18.06.2014 г.  18.06.2014 г. 
2   609239   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.06.2014 г.  18.06.2014 г. 
3   613926   Решение     02.07.2014 г.  02.07.2014 г. 
4   614387   Решение     07.07.2014 г.  07.07.2014 г. 
5   677459   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.07.2015 г.  15.07.2015 г. 
6   702541   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.12.2015 г.  15.12.2015 г. 
7   704518   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.12.2015 г.  28.12.2015 г. 
8   720007   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.03.2016 г.  16.03.2016 г. 
9   732132   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.05.2016 г.  03.05.2016 г. 
10   732134   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.05.2016 г.  03.05.2016 г. 
11   733611   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.05.2016 г.  16.05.2016 г. 
12   740966   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.07.2016 г.  19.07.2016 г. 
13   746844   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.08.2016 г.  29.08.2016 г. 
14   747554   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.09.2016 г.  01.09.2016 г. 
15   749033   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.09.2016 г.  15.09.2016 г. 
16   754587   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.10.2016 г.  24.10.2016 г. 
17   755249   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.10.2016 г.  27.10.2016 г. 
18   758583   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 г.  18.11.2016 г. 
19   758605   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 г.  18.11.2016 г. 
20   764704   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.12.2016 г.  28.12.2016 г. 
21   765008   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.12.2016 г.  30.12.2016 г. 
22   765012   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.12.2016 г.  30.12.2016 г. 
23   765017   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.12.2016 г.  30.12.2016 г. 
24   765020   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.12.2016 г.  30.12.2016 г. 
25   770354   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.02.2017 г.  01.02.2017 г. 
26   770359   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.02.2017 г.  01.02.2017 г. 
27   770363   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.02.2017 г.  01.02.2017 г. 
28   770365   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.02.2017 г.  01.02.2017 г. 
29   770366   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.02.2017 г.  01.02.2017 г. 
30   770381   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.02.2017 г.  01.02.2017 г. 
31   770398   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.02.2017 г.  01.02.2017 г. 
32   783064   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.04.2017 г.  12.04.2017 г. 
33   783067   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.04.2017 г.  12.04.2017 г. 
34   783068   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.04.2017 г.  12.04.2017 г. 
35   784355   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.04.2017 г.  25.04.2017 г. 
36   785161   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.04.2017 г.  28.04.2017 г. 
37   790037   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.06.2017 г.  05.06.2017 г. 
38   790039   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.06.2017 г.  05.06.2017 г. 
39   790041   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.06.2017 г.  05.06.2017 г. 
40   790044   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.06.2017 г.  05.06.2017 г. 
41   798652   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.08.2017 г.  01.08.2017 г. 
42   798653   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.08.2017 г.  01.08.2017 г. 
43   801221   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.08.2017 г.  21.08.2017 г. 
44   801223   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.08.2017 г.  21.08.2017 г. 
45   801460   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         21.08.2017 г.  21.08.2017 г. 
46   802548   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.08.2017 г.  28.08.2017 г. 
47   802892   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2017 г.  30.08.2017 г. 
48   803108   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2017 г.  01.09.2017 г. 
49   818610   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.12.2017 г.  07.12.2017 г. 
50   818637   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.12.2017 г.  07.12.2017 г. 
51   820674   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2017 г.  21.12.2017 г. 
52   820716   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2017 г.  21.12.2017 г. 
53   820781   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2017 г.  22.12.2017 г. 
54   820783   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2017 г.  22.12.2017 г. 
55   821156   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.12.2017 г.  21.12.2017 г. 
56   821157   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.12.2017 г.  21.12.2017 г. 
57   821366   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.12.2017 г.  28.12.2017 г. 
58   821367   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.12.2017 г.  28.12.2017 г. 
59   821369   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.12.2017 г.  28.12.2017 г. 
60   821372   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.12.2017 г.  28.12.2017 г. 
61   821373   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.12.2017 г.  28.12.2017 г. 
62   821508   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.12.2017 г.  28.12.2017 г. 
63   842800   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.04.2018 г.  18.04.2018 г. 
64   842804   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.04.2018 г.  18.04.2018 г. 
65   842809   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.04.2018 г.  18.04.2018 г. 
66   842810   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.04.2018 г.  18.04.2018 г. 
67   842812   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.04.2018 г.  18.04.2018 г. 
68   842909   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.04.2018 г.  20.04.2018 г. 
69   842997   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2018 г.  19.04.2018 г. 
70   850613   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.06.2018 г.  08.06.2018 г. 
71   851361   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.06.2018 г.  13.06.2018 г. 
72   851367   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.06.2018 г.  13.06.2018 г. 
73   851376   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.06.2018 г.  13.06.2018 г. 
74   851379   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.06.2018 г.  13.06.2018 г. 
75   852510   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.06.2018 г.  22.06.2018 г. 
76   852894   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.06.2018 г.  22.06.2018 г. 
77   852907   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.06.2018 г.  25.06.2018 г. 
78   852908   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.06.2018 г.  25.06.2018 г. 
79   852909   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.06.2018 г.  25.06.2018 г. 
80   856545   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2018 г.  12.07.2018 г. 
81   856547   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2018 г.  12.07.2018 г. 
82   856550   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2018 г.  12.07.2018 г. 
83   856552   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2018 г.  12.07.2018 г. 
84   861017   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2018 г.  06.08.2018 г. 
85   861047   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2018 г.  06.08.2018 г. 
86   862088   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.08.2018 г.  09.08.2018 г. 
87   868516   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.09.2018 г.  19.09.2018 г. 
88   868525   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.09.2018 г.  19.09.2018 г. 
89   868528   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.09.2018 г.  19.09.2018 г. 
90   868531   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.09.2018 г.  19.09.2018 г. 
91   868635   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.09.2018 г.  25.09.2018 г. 
92   868638   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.09.2018 г.  25.09.2018 г. 
93   870438   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.10.2018 г.  02.10.2018 г. 
94   870441   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.10.2018 г.  02.10.2018 г. 
95   870444   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.10.2018 г.  02.10.2018 г. 
96   875953   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.10.2018 г.  30.10.2018 г. 
97   887498   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2019 г.  10.01.2019 г. 
98   887500   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2019 г.  10.01.2019 г. 
99   1017018   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.07.2021 г.  19.07.2021 г. 
100   1017020   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.07.2021 г.  19.07.2021 г.