Информация за преписката

Възложител: Столична община
Номер: 00087-2013-0021
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Обхвата на дейността на обществената поръчка е: Изграждане, реконструкция, поддръжка и техническо обновяване на светофарните уредби. - Поддръжка на 344 бр. светофарни уредби, 49 бр. светофара „бягащ пешеходец”. - поддържане на 95 бр. кръстовища, работещи в координиран режим „зелена вълна”; - разработване на нови координирани направления; Поддръжката на техническите средства на кръстовищата със светлинно регулиране следва да осигури 24 часов режим за едно денонощие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   523462   Решение         13.02.2013 г.  13.02.2013 г. 
2   523463   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.02.2013 г.  13.02.2013 г. 
3   530633   Решение     20.03.2013 г.  20.03.2013 г. 
4   532246   Информация за хода на процедурите при производство по обжалване         27.03.2013 г.  27.03.2013 г. 
5   536318   Решение     10.04.2013 г.  10.04.2013 г. 
6   557853   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.08.2013 г.  30.08.2013 г.