Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0013
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Логистика на предвидените 7 тридневни събития (научни школи с борси за научни идеи). Във всяко събитие се предвижда да участват около 150 човека. Индикативни дати и места за провеждане на двете обучения: септември месец - София и Пловдив, октомври месец – София, Габрово, Русе, Варна и Бургас. Точните дати и месеци за провеждане на двата семинара ще бъдат определени след сключване на договор в съответствие с изпълнението на проекта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/04/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   473125   Решение         01.03.2012 г.  02.03.2012 г. 
2   473126   Обявление за поръчка (ЕС)     01.03.2012 г.  02.03.2012 г. 
3   509356   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     16.11.2012 г.  16.11.2012 г.