Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0009
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Създаване на национална интерактивна платформа за популяризиране на интерес
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   472816   Решение         29.02.2012 г.  01.03.2012 г. 
2   472817   Обявление за поръчка (ЕС)     29.02.2012 г.  01.03.2012 г.