Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0008
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Осигуряване на задълбочено проучване и анализ на нуждите на бизнеса от научни разработки и готовността им за съвместна научно изследователска дейност с научни институти; състоянието (проблеми и потребности) на научните институти и университети в страната, сферите на развойна дейност и преглед на конкретните научни разработки/продукти; проучване на потенциала за създаване на научни знания и тяхната абсорбция от страна на частния сектор
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/05/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   472126   Решение         28.02.2012 г.  29.02.2012 г. 
2   472238   Обявление за поръчка (ЕС)     29.02.2012 г.  29.02.2012 г. 
3   480314   Решение         19.04.2012 г.  20.04.2012 г. 
4   509351   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     16.11.2012 г.  16.11.2012 г.