Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0006
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Създаване на национален бюлетин за наблюдение (National Scoreboard) – средство за мониторинг и анализ на състоянието на връзките между бизнес и наука - подготовка, дизайн и отпечатване на 12 национални бюлетина за наблюдение на връзките между бизнес и наука, включващи следните теми, разпределени в отделните броеве: 7 секторни национални бюлетина в областите: (1. храни, селско стопанство и биотехнологии; 2. нови материали и технологии с приложение в екологията, фармацията, медицината и енергията; 3. енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници; 4. информационни и комуникационни технологии; 5. зелена химия; 6. инженерни науки – оптика и електроника; 7. научни инструменти) и 5 национални бюлетина за представяне на добри практики, съвместни проекти и др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/04/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   472124   Решение         28.02.2012 г.  29.02.2012 г. 
2   472125   Обявление за поръчка (ЕС)     28.02.2012 г.  29.02.2012 г. 
3   489651   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     04.07.2012 г.  05.07.2012 г.