Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0002
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка е сключване на рамково споразумение за изпълняване на дейности, свързани с изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/04/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   470481   Решение         23.02.2012 г.  24.02.2012 г. 
2   470482   Обявление за поръчка (ЕС)     23.02.2012 г.  24.02.2012 г. 
3   487485   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     19.06.2012 г.  19.06.2012 г. 
4   496906   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     24.08.2012 г.  24.08.2012 г. 
5   497098   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     27.08.2012 г.  27.08.2012 г. 
6   497102   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     27.08.2012 г.  27.08.2012 г. 
7   499156   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     11.09.2012 г.  11.09.2012 г. 
8   502250   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     02.10.2012 г.  03.10.2012 г. 
9   503934   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.10.2012 г.  12.10.2012 г. 
10   504746   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     17.10.2012 г.  18.10.2012 г. 
11   505323   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.10.2012 г.  24.10.2012 г. 
12   507253   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     02.11.2012 г.  05.11.2012 г. 
13   511103   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.11.2012 г.  28.11.2012 г. 
14   511593   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.11.2012 г.  30.11.2012 г. 
15   513758   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     14.12.2012 г.  14.12.2012 г. 
16   513943   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     14.12.2012 г.  15.12.2012 г. 
17   514129   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     17.12.2012 г.  17.12.2012 г. 
18   524801   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.02.2013 г.  21.02.2013 г. 
19   549208   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.07.2013 г.  08.07.2013 г. 
20   549700   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.07.2013 г.  10.07.2013 г. 
21   562132   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.09.2013 г.  30.09.2013 г. 
22   570384   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2013 г.  18.11.2013 г. 
23   583515   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.01.2014 г.  31.01.2014 г. 
24   583518   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         31.01.2014 г.  31.01.2014 г. 
25   598991   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     11.04.2014 г.  11.04.2014 г. 
26   626631   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     01.10.2014 г.  01.10.2014 г. 
27   627325   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.10.2014 г.  06.10.2014 г. 
28   666198   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.05.2015 г.  12.05.2015 г. 
29   666312   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.05.2015 г.  13.05.2015 г. 
30   669373   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.05.2015 г.  29.05.2015 г. 
31   669375   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.05.2015 г.  29.05.2015 г. 
32   669843   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.06.2015 г.  03.06.2015 г. 
33   669844   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.06.2015 г.  03.06.2015 г. 
34   679958   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.07.2015 г.  30.07.2015 г. 
35   684221   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.08.2015 г.  25.08.2015 г. 
36   684862   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.08.2015 г.  28.08.2015 г. 
37   686216   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.09.2015 г.  07.09.2015 г. 
38   686217   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.09.2015 г.  07.09.2015 г. 
39   735162   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.06.2016 г.  01.06.2016 г. 
40   752669   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.10.2016 г.  11.10.2016 г.