Деловодна информация
00368
 
да
да
19/08/2019 (дд/мм/гггг)
00368-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Главиница 000565380
ул. Витоша 44
Главиница BG325 7630 България
Донка Куртева +359 86362040
obshtina@glavinitsa.bg +359 86362060

Интернет адрес/и

https://www.glavinitsa.bg/

https://sop.bg/glavinitsa-177/proceduri-20-1-zop/a1-0004785.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“:
15800000      
Доставки

„Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“:
Обособена позиция №1: „Месо, месни продукти и риба”
Обособена позиция №2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти”
Обособена позиция №3: ”Пресни и сухи плодове и зеленчуци”
Обособена позиция №4: „Консервирани хранителни продукти и напитки”
Обособена позиция №5: „Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други”
Обособена позиция №6: „Хляб и хлебни изделия”
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
174837.55      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Месо, месни продукти и риба” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Главиница

№ АРТИКУЛ МЯРКА КОЛИЧЕСТВО
1 Кайма – смес свинско 60/телешко 40 – охладена кг.
200
2 Кайма – смес свинско 40/ телешко 60 – охладена кг.
3930
3 Кренвирши кг. 680
4 Наденица - варена кг. 740
5 Колбас - шпек кг. 300
6 Наденица - сурова кг. 204
7 Кебапче -70гр. бр. 17890
8 Кюфте - 70гр. бр. 14970
9 Телешки шол кг. 50
10 Телешко филе кг. 20
11 Свински шол кг. 480
12 Свинско филе кг. 100
13 Пиле замразено кг. 20
15 Пилешко бутче замразено кг. 1020
17 Пилешки пържоли кг. 1520
18 Шунка Кг. 17
19 Суджук Кг. 6
20 Пастърма Кг. 2
21 Филе елена Кг. 3
22 Луканка Кг. 5
23 Пилешки бут охладен кг. 1500
24 Риба толстолоб филе кг. 10
25 Риба бяла - Хек кг. 60
26 Риба филе Пангасиус кг. 490
27 Салам – „Народен” или еквивалентен кг. 30
28 Пилешки дробчета, воденички и др. дреболии кг 10
29 Пилешки крилца кг 15
30 Пилешки хапки кг 54
31 Риба Скумрия замразена кг. 1395
32 Кърначе кг. 20
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Главиница

№ АРТИКУЛ МЯРКА КОЛИЧЕСТВО
1 Прясно мляко 3% -кутия 1л. без раст.мазн. л. 200
2 Прясно мляко 2% -кутия 1л. без раст.мазн. л. 3000
3 Кисело мляко 2% масленост,без раст.мазн коф. 5905
4 Кисело мляко 3,6% масленост, без раст.мазн коф. 6205
5 Сирене краве-бяло саламурено, без раст.маз вакум кг. 960
6 Сухо мляко за деца без канцерогенни вещества 2% кг. 60
7 Кашкавалено роле Кг. 6
8 Кашкавал тип Витоша- без разст. мазнини кг. 340
9 Краве масло без раст.мазнини – 125гр. бр. 2050
10 Яйца М,L – черупка – нормална, чиста, неповредена с тегло 50 гр.
бр. 31050
11 Айрян бр 100
12 Заквасена сметана 250гр. бр 50
13 Плодови кисели млека с парченца плод без консерванти за деца 200гр. бр. 100
14 Сметана сладкарска – кутия 250гр. бр 50
15 Боза с нат. Подсладители 1л. Бр. 1420
16 Топено сирене Бр. 20
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

”Пресни и сухи плодове и зеленчуци” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Главиница

№ АРТИКУЛ МЯРКА КОЛИЧЕСТВО
1 Праскови кг. 155
2 Ябълки жълти кг. 20
3 Ябълки червени кг. 1150
4 Круши кг. 10
5 Банани кг. 1650
6 Портокали кг. 120
7 Мандарини кг. 270
8 Грозде кг. 220
9 Пъпеш кг. 120
10 Дини кг. 330
11 Киви кг. 20
12 Картофи кг. 6570
13 Лук сух кг. 4500
14 Зеле - прясно кг. 2790
15 Моркови кг. 1385
16 Домати кг. 2090
17 Краставици кг. 2540
18 Пипер- пресен кг. 80
19 Тиквички бели кг. 20
20 Патладжан кг. 20
21 Зрял фасул кг. 2080
22 Ряпа /бяла, червена/ кг. 10
23 Чесън кг. 125
24 Зелена салата бр 30
25 Репички връзки 19
26 Пресен лук връзки 20
27 Пресен чесън връзки 15
28 Червено цвекло кг 10
29 Копър Бр. 60
30 Лимони Кг. 4
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консервирани хранителни продукти и напитки 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15897200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Главиница

№ АРТИКУЛ МЯРКА КОЛИЧЕСТВО
1 Консерва паприкаш – 0,700 кг бр. 2185
2 Лютеница – 0,520кг. БДС бр. 1980
3 Доматено пюре – 0,720кг. бр. 420
4 Консерва гювеч – 0,680кг бр. 270
5 Консерва зелен фасул- 0,680кг. бр. 2310
6 Консерва грах, кутия – 0,850кг бр. 2250
7 Консерва домати буркан 680гр. бр. 8170
9 Стерилизирани гъби- 0.540 кг. бр. 440
10 Стерилизирани краставички -680гр. бр. 300
11 Пастет -0,180 бр. 930
12 Конфитюр – 0,680 кг. с над 60% плод.съдърж. бр. 350
13 Компот-680гр.-праскови бр. 1020
14 Компот-680гр.-кайсий бр. 20
15 Компот-680гр.-круши бр. 520
16 Компот-680гр.-ягоди бр. 1020
17 Компот- 680гр.-дюли бр. 520
19 Натурален сок 1л различни видове 100% бр 2000
20 Безалкохолни напитки – 2л. бр. 50
21 Безалкохолни напитки – 0,5л. бр 2820
23 Мед 400гр. бр. 250
24 Мешена туршия буркан бр 50
25 Лютеница- бидон кг 110
26 Сладка царевица Бр. 5
27 Минерална вода 0,500л. Бр. 3670
28 Печен пипер буркан 680кг. Бр. 20
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15833000      
15842200      
15872200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Главиница

5. Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други
№ АРТИКУЛ МЯРКА КОЛИЧЕСТВО
1 Вафли с шокол.покритие бр. 950
Вафли без шок.покритие (Боровец) Кутия
300гр 150
2 Локум обикновен бр. 550
3 Бисквити с овесени ядки 110 гр. бр. 50
4 Бисквити Закуска- бяла 330гр. бр. 650
5 Бисквити обикновени бр. 400
6 Бисквити чаени бр. 200
7 Меденки – 50гр. бр. 250
8 Халва, тахан кг. 250
9 Шоколад – млечен 90гр. бр. 20
10 Овесени ядки – 250гр. бр. 100
11 Мюсли 500гр. бр. 280
12 Кроасани с шоколад бр. 1050
13 Брашно пшеничено ТИП 500- 1кг. кг 2170
14 Ванилия 0.002гр. бр. 700
15 Грис – разф. 0,500кг. бр. 195
16 Захар кристална - 1 кг. кг. 1080
17 Дафинов лист 0,010кг бр. 130
18 Джоджен сух – 0,010кг. бр. 470
19 Леща- кафява разф. 1кг. кг. 700
20 Леща-червена разф. 1кг.- белена кг. 100
21 Канела 100гр. бр. 60
22 Маслини средни – 1кг. кг. 310
23 Нишесте – разф. 100гр. бр. 1400
24 Олио – 1л. (еко пласм.) л. 4240
25 Ориз , бисерен – 1кг. кг. 1760
26 Оцет винен- бут. 0,
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Хляб и хлебни изделия" 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Главиница

Хляб бр. бял нарязан УС „България” 700гр. 65720
Хляб бр. Пълнозърнест УС „България” 700гр. 500
Тесто бр. 600гр. 530
Козунак бр. 0,500гр. 1650
Питки за хамбургери бр 0,60гр. 2940
франзела Бр. 0,300гр. 90
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 058-133318 (напр. 2015/S 123-123456)   и  902048 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
458    1   „Месо, месни продукти и риба”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

01/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЛЪКИ СИС ЕООД 201324078
ул. Харалампи Джамджиев №1
Силистра BG325 7500 България
office@luckyss.com +359 897809922
http://luckyss.com/ +359 86882565
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
82157.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

57905.60      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
459    2   „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

01/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЛЪКИ СИС ЕООД 201324078
ул. Харалампи Джамджиев №1
Силистра BG325 7500 България
office@luckyss.com +359 897809922
http://luckyss.com/ +359 86882565
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
43814.42      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

29390.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
460    3   ”Пресни и сухи плодове и зеленчуци”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

01/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЛЪКИ СИС ЕООД 201324078
ул.Харалампи Джамджиев №1
Силистра BG325 7500 България
office@luckyss.com +359 897809922
http://luckyss.com/ +359 86882562
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
33426.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

30939.60      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
461    4   „Консервирани хранителни продукти и напитки”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

01/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЛЪКИ СИС ЕООД 201324078
ул. Харалмпи Джамджиев №1
Силистра BG325 7500 България
office@luckyss.com +359 897809922
http://luckyss.com/ +359 86882562
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
38961.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

28877.75      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
462    5   „Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

01/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЛЪКИ СИС ЕООД 201324078
ул. Харалампи Джамджиев №1
Ясвсяшиь BG325 7500 България
office@luckyss.com +359 897809922
http://luckyss.com/ +359 86882562
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
40581.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

27724.10      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    6   Хляб и хлебни изделия
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Обществената поръчка е заведена в преписка с №00368-2019-0001

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg. +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите могат да се бъдат подавани в десет дневен срок от връчването на решението за определяне на изпълнител съгласно чл.197, ал.1, т.7, б."а"от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/08/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва