Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9054264 12.07.2016 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Перник „Ремонтно-строителни работи за извършване реконструкция на главен вход на сградата на РЗОК-Перник, включваща демонтаж на съществуващи метални решетки, алуминиеви врати и витрини, преработка и монтаж на същите“ 28.07.2016 г.  17:00 ч.
9054263 12.07.2016 г.  Община Асеновград „Стабилизиране на язовир „Тополово 2”, местност Кюмюрджу дере, село Тополово, Община Асеновград” 29.07.2016 г.  17:00 ч.
9054262 12.07.2016 г.  Община Кюстендил „Изпълнение на СМР, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обекти, по обособени позиции“ Обособена позиция №1: Многофамилна жилищна сграда в гр.Кюстендил, ж.к.Димитър Каляшки, ул. „Цар Освободител“ № 142, вх.1 Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда в гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I” № 62 А 15.07.2016 г.  17:00 ч.
9054260 12.07.2016 г.  Областна администрация - област Бургас “Частично обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти – изключителна държавна собственост, неохраняеми морски плажове през летен сезон 2016 г. по обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област Бургас; Обособена позиция 2 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Поморие - север”, община Поморие, област Бургас; Обособена позиция 3 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовска коса”, община Бургас, област Бургас; Обособена позиция 4 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас и Обособена позиция 5 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас Поръчката обхваща осигуряването на водноспасителни дейности на територията на плажните ивици на морските плажове "Иракли", "Поморие - север", "Атанасовска коса", "Алепу" и "Корал", както и в прилежащата им акватория на Черно море, в границите на охраняемите зони, обозначени на предоставените от възложителя схеми. Водноспасителната дейност следва да се осъществява при стриктно спазване на изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. Спасителни постове трябва да бъдат оборудвани с инвентар и съоръжения, посочени в приложение № 2 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (наричана по - долу Наредбата). Облеклото на личния състав на спасителния пост, спасителните и плавателни средства и съоръжения се оцветяват в оранжев цвят и носят емблемата на водноспасителната служба. Работното време на спасителните постове е от 08:00 ч. /осем часа/ до 18 ч. /осемнадесет часа/ всеки ден. Спасителните постове трябва да бъдат обезпечени с водни спасители с придобита правоспособност след обучение и успешно положен изпит, съгласно чл. 20 от Наредбата. Спасителите трябва да притежават заверен талон за 2016 г. 19.07.2016 г.  17:30 ч.
9054259 12.07.2016 г.  Българо-германски център за професионално обучение /БГЦПО/ - клон Стара Загора : „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „ Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Плевен; Обособена позиция № 2 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Пазарджик; Обособена позиция № 3 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Смолян; Обособена позиция № 4 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Стара Загора; Обособена позиция № 5 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Царево; Обособена позиция № 6 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, Централно управление. 18.07.2016 г.  16:30 ч.
9054258 12.07.2016 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Перник Доставка на медикаменти и медицински изделия за нуждите на ЦСМП - Перник 29.07.2016 г.  16:00 ч.
9054257 12.07.2016 г.  Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Царев брод, Шуменска област "Ремонт на покривни конструкции на две сгради в ДПБ Царев брод" - две обособени позиции. 28.07.2016 г.  13:30 ч.
9054256 12.07.2016 г.  Топлофикация - Плевен ЕАД Доставка на един брой ж.п. цистерна техническа течна натриева основа. 22.07.2016 г.  16:00 ч.
9054255 12.07.2016 г.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Сливен Осигуряване на храна на служителите на ЦСМП - Сливен и филиалите му в градовете Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел по Наредба № 11 на МЗ и МТСП от 21.12.2005 год. чрез ваучери за 2016 год. 19.07.2016 г.  16:30 ч.
9054254 12.07.2016 г.  Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Разработване на окончателни верификационни доклади за намаление на емисии на парникови газове за проекти от Националния план за инвестиции. 22.07.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 42218
Страница 4112 от 4222 
 Първа страница Предишна страница  4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)