Информация за преписката

Възложител: Българска асоциация "Диабет"
Номер: 00853-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията – членове на БАД, по населени места, съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет "хранителни продукти" за един диабетик. Съдържанието на пакетът " хранителни продукти" е описано в Техническа специфиация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/09/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   929514   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.08.2019 23.08.2019
2   929515   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.08.2019 23.08.2019
3   944898   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.11.2019 18.11.2019
4   951417   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.12.2019 27.12.2019