Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Номер: 02030-2019-0009
Адрес на профила на купувача: http://profile.gdin.bg/6cb22b02015d59149000182b656dbf55
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка включва предоставяне на следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби, по обособени позиции за период от 60 месеца. Общият брой техника включва 201 бр. леки автомобили, микробуси и товарни автомобили с товароносимост до 3,5 тона, по щата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/ и териториалните й служби, групирани в пет обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   922506   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.07.2019 19.07.2019
2   922507   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2019 19.07.2019
3   957784   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.02.2020 05.02.2020

Документация за участие в обществена поръчка

По тази обществена поръчка има налична тръжна документация в електронен вид, която е достъпна след регистрация. Ако вече имате потребителско име и парола, моля използвайте ги за да получите достъп до документацията.