Информация за преписката

Възложител: "АйСиДжиБи" АД
Номер: 05381-2019-0001
Адрес на профила на купувача: https://www.icgb.eu/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op
Процедура:
Описание: Предметът на обществената поръчка включва избор на водещ застраховател за Проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ с покритие за всички рискове (CAR застраховка). АйСиДжиБи търси закупуване на следните застраховки за проекта : ? Всички рискове по време на строителството (CAR) ? Забавяне на старта на експлоатация (DSU) ? Отговорност към трети страни (TPL) ICGB са ангажирали услугите на Carpenter Turner Insurance Brokers в Гърция за съдействие при провеждане на процедурата. Carpenter са привлекли услугите на Ed. Insurance Brokers (London) за да бъдат техен представител на застрахователния пазар в Лондон.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   916554   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.06.2019 17.06.2019
2   916555   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     13.06.2019 17.06.2019
3   921220   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.07.2019 15.07.2019
4   923072   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.07.2019 22.07.2019