Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://krasnapolyana.bg/2019/213-01259-2019-0003
Процедура: Открита процедура
Описание: Предоставяне на услуга по осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника на общински училища и детски заведения на територията на район Красна поляна на Столична община за период от 36 месеца. Подробно обектите за охрана са описани в документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   915505   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.06.2019 10.06.2019
2   915508   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.06.2019 10.06.2019
3   920950   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     09.07.2019 11.07.2019
4   938834   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.10.2019 17.10.2019