Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Чирпан към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2019-0079
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3146
Процедура: Открита процедура
Описание: Цялостна диагностика на МПС;Извършване на услуги по техн.обслужване на автомобилите, което вкл: основен и текущ ремонт,сервизно обслужване на автомобилите в пълен обем и периодичност,съгл.предписанията на производителя на съответната марка МПС, профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности; Техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия, ръчна спирачка, карданно предаване; Техн.обслужв.ремонт на преден мост, кормилно управление, заден мост, спирачна система, окачване на автомобила;Техн.обслужв.ремонт на системата на ел.на автомобила, горивната с-ма,клим.с-ма;Техн.обслужв.,ремонт на ходовата част,реглаж на преден мост;Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по цени съгласно ценовата оферта на Изпълнителя,без нач.надценка,частите да са фабрично нови и оригенални за съответаната марка и модел МПС и да отг.на изискванията за качество на РБългария.Гаранц.срок на рез.части и ремонт не по малко от 6 месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   913885   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.05.2019 г.  03.06.2019 г. 
2   913886   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.05.2019 г.  03.06.2019 г. 
3   923978   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2019 г.  26.07.2019 г.