Информация за преписката

Възложител: Сухопътни войски - Военно формирование 22450
Номер: 02953-2019-0006
Адрес на профила на купувача: https://landforce.armf.bg/Tekushhi_protseduri/117.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Превоз на личен състав и военни товари от гр. Белене, обл. Плевен до гр. Хохенфелс, Германия и обратно по националната и международна автомобилна пътна мрежа. Поръчката е разделена на две обособени позиции: 1. Превоз на личен състав до Хохенфелс, Германия и обратно; Превоз на личен състав от гр. Белене до гр. Хохенфелс и обратно с един 40 местен туристически автобус. 2. Превоз на военни товари до Хохенфелс, Германия и обратно. Превоз на товарен автомобил Мерцедес Unimog U-5000 от гр. Белене до гр. Хохенфелс и обратно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/06/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   913002   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2019 22.05.2019
2   913004   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.05.2019 22.05.2019
3   922400   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.07.2019 16.07.2019