Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане - Добрич
Номер: 00496-2019-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2400&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката обхваща извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на РДСП и ДСП на територията на област Добрич,, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, и извършване на годишен технически преглед на автомобилите, за срок от 12 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/05/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   901342   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.03.2019 19.03.2019
2   901345   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.03.2019 19.03.2019
3   903649   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.03.2019 28.03.2019
4   914848   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2019 07.06.2019